Ubbely Krisecenter - Storkøbenhavn

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2713 1710

www.ubbelykrisecenter.dk

Adresse

Ubbely Krisecenter - Storkøbenhavn
Stationsvej 2 B
3660 Stenløse

Region: Hovedstaden
Kommune: Egedal
CVR nr.: 39481812

Om Ubbely Krisecenter - Storkøbenhavn

Tilbud:

 • Krisecentre § 109
 • Forsorgshjem/herberg § 110

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Familier
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-85 samt medfælgende børn

Vores faglige tilgang udgår fra den narrative metode og der arbejdes ud fra hver enkelt persons behov med brug af fx: KAT (flere ugentlige samtaler efter ønsker og behov), mindfulness, KRAP, NADA, empowerment, DGI(kost, motion, social leg og trivse)l. Vi har faste socialrådgiver, socialkonsulenter, terapeuter og børne pædagoger ansat, yderlig har vi fast psykolog og advokat tilknyttet. Vi arbejde med hjemmelig tryghed og sikkerhed, og det afspejler vores store villa sig også af.

Pladser: 7

Døgntilbud: 72000

Leder: Liselotte Ubbesen

Visitationsansvarlig: Liselotte Ubbesen, tlf.: 27508018

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5,85

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2018

https://youtu.be/gwLy6UVYBTo
Find vej