Kontakt

Hovednummer: 5599 6420

www.godtpåvej.dk

Adresse

Opholdsstedet Godt På Vej
Orevej 108
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 26452988

Om Opholdsstedet Godt På Vej

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10- 18 år og 16 - 25 år fordelt på to afdelinger.

For at leve op til vores værdigrundlag arbejder vi dagligt med kommunikationsværktøjer som Teori U, pædagogiske metoder som mentaliseringsbaseret pædagogik (Østergaard Hagelquist, 2012) og neuropædagogik ud fra en udviklingsorienteret (ZNU) neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel (Hart, 2016), samt vi tilbyder de unge psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi. Dette sker altid ud fra et intersubjektivt perspektiv. Det vil sige, at vi som mennesker ser os selv og andre som unikke subjekter med særlige følelser, tanker, drømme mm. Vi udviser tillid og nærvær, og på den måde er vi altid et trygt nervesystem, som særligt beboerne kan læne sig trygt ind i. Vi sørger for, at vi altid følger en omsorgsfuld forklaring, i det der skal sættes tydelige grænser i situationer. Personalet modtager løbende supervision og undervisning vedrørende pædagogiske metoder og indsatser omhandlende den enkelte. Herunder er opholdsstedets kommunikation og stedets værdikultur i højsædet.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 69.754

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Brian Hyldgaard Pedersen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Find vej