Ungdomshøjskolen PTG

Kontakt

Hovednummer: 2819 5541

Afdelingsleder Dennis Thiesen: 29466324

www.ptg.dk

Adresse

Ungdomshøjskolen PTG
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 26877741

Om Ungdomshøjskolen PTG

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Halvdelen af eleverne er "almindeligt fungerende" og besidder store sociale og personale kompetencer, som de stiller til rådighed for fællesskabet. De er her, fordi de gerne vil tage HF på en mere spændende måde end på et almindeligt gymnasium. Mange af dem tænker også, at de gerne vil arbejde med mennesker, og er her for at få sig nogle praktiske erfaringer med, at være sammen med nogen, som ikke ligner dem selv. Den anden halvdel bliver henvist af kommunerne. Det er unge som typisk har været på opholdssted i nogle år, og som har brug for at øve sig i at være unge voksne i et støttende miljø. men hvor fokus er på, at de skal blive flyvefærdige. Andre kommer fra voksenafdelingerne, men er så unge, at det er for tidligt til at finde ud af, hvad de skal på længere sigt.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 53.071

Dagtilbud: 29.064

Andre sociale tilbud: afhængig af behov

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Steen Conradsen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Krohn

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Ungdomshøjskolen PTG ligger på Tvind i Ulfborg, Vestjylland.  PTG står for "Pratkisk Teoretisk Grunduddannelse". Her er plads til 25 unge i alderen 17 - 25 år. Det er en anderledes slags ungdomshøjskole - en lille skole som bruger verden som sit klasseværelse.

PTG er en kostskole / ungdomshøjskole med både skole- og fritids- og weekendprogram. Eleverne kommer til at lære hindanden rigtig godt at kende, og opbygger et socialt netværk som mange bruger resten af livet. Som elev kan man tage fag på FSA / FS10 / HF eller STU niveau.

For dem, der er mere til det praktiske er der mange projekter på PTG: Udendørs arbejde, slå græs, fælde træer, tage traktorkørekort og kørekort til bil, lave maler- og tømrerarbejde, netværks- og andet IT arbejde. Opgaver som kræver teamwork og som samtidig giver træning i at kunne mestre individuelle ansvarsområder. Her er også mulighed for at arbejde som møllepasser og at komme i praktik/ arbejdstræning i nabolaget f.eks. inden for landbrug.

Der er to slags pladser på skolen: Unge som får friplads (scholarship), og som fortrinsvis kommer for at tage HF fag eller for at tage et højskoleår / oplevelsesår. Unge som er henvist at en kommune efter Servicelovens §107 eller §66, og som fx har en STU plan.

På Tvind har ungdomshøjskolen nogle gode naboer: Botilbuddet på DNS og Det Nødvendige Seminarium som er et internaitionalt lærerseminarium med studerende fra hele Europa. Miljøet er således internationalt og præget af et godt samarbejde skolerne i mellem. Engelsk bliver talt over det hele.

Der er mange fælles aktiviteter og arrangementer - og her mærkes solidt menneskeligt overskud og engagement. Ungdomshøjskolens fysiske rammer består af en moderne indrettet bygning, hvor hver elev har et stort værelse med egen entre. Der er fælles køkken/opholdsrum, vaskeri, TV-stue, biograf, billard og hobbyrum.

Der er desuden adgang til at benytte fælles faciliteter på Tvind som værksted, sportshal, fitnesscenter, musikrum, semiprof lydstudie, fodboldbane, klatrevæg, crossfitbane, grønsagshave, og varmluftballoner til at flyve i. Der er 12 km. til Vesterhavet og masser af skovområder med stier man kan løbe eller cykle på. PTG er en anderledes ungdomshøjskole. Den er lille, alle snakker med alle, og vi lægger vi vægt på at alle kan være sig selv.

Download standardbeskrivelse

Find vej