Botilbuddet PTG

Kontakt

Hovednummer: 2819 5541

Afdelingsleder Dennis Thiesen: 29466324

www.ptg.dk

Adresse

Botilbuddet PTG
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 26877741

Om Botilbuddet PTG

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-30 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kognitiv tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Vi vil lære vores elever om fællesskaber via social interaktion med andre unge i et sundt ungdomsmiljø. Vi vil sammen med eleven opbygge personlige og sociale kompetencer, som den unge kan tage med sig ud i livet. Vores fornemste opgave er at skabe selvindsigt, selvtillid og livsmod for den enkelte elev. Vi vil i alle situationer være troværdige, dannede og ordentlige socialarbejdere, som mener det vi siger og siger det vi gør. Vi vil være tydelige og respektfulde i vores måder at kommunikere på og vi vil altid søge efter løsninger. Vi vil via vores personlighed og faglighed opbygge bæredygtige og konstruktive relationer til vores elever Vi vil altid arbejde efter, at vores elever besidder ressourcer fremfor begrænsninger, samtidig med at særlige behov tilgodeses.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 58.477

Dagtilbud: 29.252

Andre sociale tilbud: afhængig af behov

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Steen Conradsen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Krohn

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej