Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG

Kontakt

Hovednummer: 2819 5541

Afdelingsleder Dennis Thiesen: 29466324

www.ptg.dk

Adresse

Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 26877741

Om Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG har eksisteret siden 1999 - et botilbud og ungdomshøjskole i ét. Det betyder at mangfoldigheden er stor blandt vores unge, da både kulturer, baggrunde og livshistorier er meget forskellige. Den brede mangfoldighed kombineret med stærke programmer og det sunde ungdomsmiljø sikrer nogle unikke udviklingsrammer, som alle unge med særlige behov fortjener at afprøve. Socialpædagogiske metoder sikrer, at de unge afprøves og udfordres ift. individuelle handleplaner. Afklaring: På PTG bliver man afklaret ift. fremtidige behov og selvstændighed. Ligeledes sikres trygge rammer og tætte relationer de unge og personalet imellem for at sikre den enkeltes udvikling og trivsel. PTG er også skræddersyet til unge som overgår fra eller vokser ud af deres opholdssted, men som stadig har brug for en mellemstation, for at udvikle sig yderligere inden det endelige spring til en selvstændig tilværelse eller anden afklaring for fremtiden. Velkommen til Botilbuddet PTG

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 56.208

Dagtilbud: 29.252

Andre sociale tilbud: afhængig af behov

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Steen Conradsen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Krohn

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Der er to elevgrupper på PTG: Unge med særlige behov og Scholarship-elever (Best Buddies) 10 godkendte pladser til unge med særlige vanskeligheder eller særlige behov. 15 godkendte pladser til unge Scholarship-elever. Begge elevgrupper lever og bor sammen under samme regler og rammer. Alle elever på PTG er medskabere af hinandens udvikling og læring. Scholarship-eleverne udgør en uundværlig styrke for miljøet på PTG. De er medansvarlige for at programmerne gennemføres, at alle kommer op om morgenen, at der altid er nogen at snakke med og at stemningen er god. Derudover rummer PTG en lærerstab med mangeårig erfaring og bred faglighed indenfor socialpædagogik og undervisning. Uddannelse og beskæftigelse: Dagskolen på Tvind er værter for vores unges beskæftigelse og uddannelse. Her tilbydes FSA-eksamen (9.kl), 10.kl, HF enkeltfag, STU-ex. mekaniker, værksted, tømrer, køkkenlinje, skov og park. Ressourceforløb, dansk-undervisning for udlændinge og mange andre praktiske og kreative linjer.

Download standardbeskrivelse

Find vej