Botilbuddet PTG

Kontakt

Hovednummer: 2819 5541

Afdelingsleder Dennis Thiesen: 29466324

www.ptg.dk

Adresse

Botilbuddet PTG
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 26877741

Om Botilbuddet PTG

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-30 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kognitiv tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Vi vil lære vores elever om fællesskaber via social interaktion med andre unge i et sundt ungdomsmiljø. Vi vil sammen med eleven opbygge personlige og sociale kompetencer, som den unge kan tage med sig ud i livet. Vores fornemste opgave er at skabe selvindsigt, selvtillid og livsmod for den enkelte elev. Vi vil i alle situationer være troværdige, dannede og ordentlige socialarbejdere, som mener det vi siger og siger det vi gør. Vi vil være tydelige og respektfulde i vores måder at kommunikere på og vi vil altid søge efter løsninger. Vi vil via vores personlighed og faglighed opbygge bæredygtige og konstruktive relationer til vores elever Vi vil altid arbejde efter, at vores elever besidder ressourcer fremfor begrænsninger, samtidig med at særlige behov tilgodeses.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 58.477

Dagtilbud: 29.252

Andre sociale tilbud: afhængig af behov

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Steen Conradsen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Krohn

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Der er to elevgrupper på PTG: Unge med særlige behov og Scholarship-elever (Best Buddies) 10 godkendte pladser til unge med særlige vanskeligheder eller særlige behov. 15 godkendte pladser til unge Scholarship-elever. Begge elevgrupper lever og bor sammen under samme regler og rammer. Alle elever på PTG er medskabere af hinandens udvikling og læring. Scholarship-eleverne udgør en uundværlig styrke for miljøet på PTG. De er medansvarlige for at programmerne gennemføres, at alle kommer op om morgenen, at der altid er nogen at snakke med og at stemningen er god. Derudover rummer PTG en lærerstab med mangeårig erfaring og bred faglighed indenfor socialpædagogik og undervisning. Uddannelse og beskæftigelse: Dagskolen på Tvind er værter for vores unges beskæftigelse og uddannelse. Her tilbydes FSA-eksamen (9.kl), 10.kl, HF enkeltfag, STU-ex. mekaniker, værksted, tømrer, køkkenlinje, skov og park. Ressourceforløb, dansk-undervisning for udlændinge og mange andre praktiske og kreative linjer.

Download standardbeskrivelse

Find vej