Kvistholm Mor & Barn

Kontakt

Hovednummer: 7110 2805

www.kvistholmmorbarn.dk

Adresse

Kvistholm Mor & Barn
Uroksevej, 3
4560 Vig

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 39984938

Om Kvistholm Mor & Barn

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier eller mor/barn modtages
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 0 - 45

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kvistholms faglighed går på en række ben – og alle ben er i en løbende udvikling. Kari Killén: Det gode forældreskab Medstifter Lotte Olsen er i begyndelsen af 2021 færdig med uddannelsen som småbørnskonsulent hos den norske professor og socionom Kari Killén. Allerede nu er Kari Killéns syv centrale forældrefunktioner blevet en meget tydelig og realistisk ramme og systematik for Kvistholms forståelse af det gode forældreskab. Evnen til at opfatte barnet realistisk. Evne til realistiske forventninger om de afhængigheds– og følelsesmæssige behov barnet kan dække. Evne til realistiske forventninger til barnets mestring. Evne til at engagere sig positivt i samspil med barnet. Evne til empati med barnet. Evne til at prioritere dækning af barnets mest grundlæggende behov frem for egne. Evne til at bære egen smerte og frustration uden at måtte afreagere på barnet. De syv forældrefunktioner er lette at bruge til at aflæse og afkode samspillet mellem forældre og barn.

Pladser: 2

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 2080

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: David Kvist Nielsen, tlf.: 71102805

Leder: David Kvist Nielsen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej