Kontakt

Hovednummer: 9772 0718

www.vadderbo.dk

Adresse

Vædderbo
Vettelsgade 2
7900 Nykøbing M

Region: Nordjylland
Kommune: Morsø
CVR nr.: 10861284

Om Vædderbo

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-18

Vi arbejder på Vædderbo med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, med høj grad af kognitiv påvirkning. Vores pædagogik er baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning. På Vædderbo er de unges skolegang meget vigtig og alle vores unge går i skole. Vi har på Vædderbo ansat en skolepædagog som varetager alt omkring den unges skolegang, hvilket betyder, at der kontinuitet for de unge og for skolerne. På Vædderbo har vi vores egen skole og STU som tilbyder de unge en uddannelse skræddersyet ud fra den unges behov og ressourcer. Forældresamarbejde er af afgørende betydning for den unges trivsel og udvikling – derfor vægtes dette meget højt. Vi har kontaktvoksne for forældrene, hvilket er med til at skabe grundlaget for det gode samarbejde. Udslusning og efterværn, samt kontaktpersonordning er et tilbud til alle unge på Vædderbo. Vi har på Vædderbo et specialiseret team som hedder På rette kurs som arbejder målrettet med netop denne gruppe af unge.

Pladser: 43

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 80000

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 måned

Leder: Mai-britt Skov Nielsen

Antal ansatte: 52

Fuldtidsstillinger: 45

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1987

Find vej