Behandlingstilbuddene Væksthuset I/S

Kontakt

Hovednummer: 2888 6334

www.væksthuset.net

Adresse

Behandlingstilbuddene Væksthuset I/S
Lendrupvej 33
9670 Løgstør

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerland
CVR nr.: 40048197

Om Behandlingstilbuddene Væksthuset I/S

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 6-12, år 12-22 år og 18-65 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Målgruppen er personer, der er bevilget midlertidigt ophold for både unge og unge voksne, i botilbud på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkionsevne. Målgruppen omfatter ligeledes borgere med særlige sociale problemer. Væksthuset er specialiseret i behandling af borgere med Kontakt- og tilknytningsforstyrrelser, Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, Specifikke som gennemgribende udviklingsforstyrrelser Autismespektrum forstyrrelser, Emotionel personlighedsforstyrrelse, Mental retardering / børn og unge der ikke er kognitivt alderssvarende, Omsorgssvigtede og tidligt skadede børn og unge. Vi er specialiseret i at tilrettelægge og eksekvere arbejdsmarkedsrettede opkvalifikation, så borgere har de bedste forudsætninger for at være selvhjulpen og selvforsørgende.

Pladser: 47

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 68985(§66)67708(§107

Dagtilbud: 21400

Opsigelsesvarsel: 1 md

Visitationsansvarlig: Marie Nielsen

Leder: Allan Severinsen

Antal ansatte: 29

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej