Kontakt

Hovednummer: 8181 8690

www.vandogby.dk

Adresse

Vand og By Højbjerg
Oddervej 212
8270 Højbjerg

Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
CVR nr.: 36409177

Om Vand og By Højbjerg

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Skibsprojekt § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Narrativ tilgang.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 85272

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Bjarke Hansen

Visitationsansvarlig: Bjarke Hansen , tlf.: 81818690

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2018

Find vej