Vand og By Højbjerg

Kontakt

Hovednummer: 8181 8690

www.vandogby.dk

Adresse

Vand og By Højbjerg
Oddervej 212
8270 Højbjerg

Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
CVR nr.: 36409177

Om Vand og By Højbjerg

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Skibsprojekt

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Narrativ tilgang

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 85272

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Bjarke Hansen , tlf.: 81818690

Leder: Bjarke Hansen

Bestyrelsesformand: Christian Anker

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2018

Resume af standardbeskrivelse:

Beskrivelse af målgruppen: Forudsætning for indskrivning er, at der altid laves et match, i samarbejde med sagsbehandleren og den enkelte borger, i forhold til vores tilbud. Vi er et trygt bosted, med få borgere, som befinder sig i udkanten af Aarhus. Vi samarbejder med de mange tilbud der er i Aarhus. Vi arbejder på Vand og By med autismespektrumforstyrrelser(ASF) som primær indskrivelsesårsag. Det kan være kombineret med andre diagnoser samt problemstillinger. Vi modtager ikke unge, der udviser voldelig, truende eller chikanerende adfærd. Dét definerer vi som en adfærd, som skaber utryghed for de andre borgere samt personale. Det kan for eksempel være personrettet udadreagerende adfærd ? samt vold. Vi modtager ikke borgere med et aktivt misbrug. Tilbuddet er ikke egnet til kørestolebrugere eller syns hæmmede.

Find vej