Kontakt

Hovednummer: 2121 0494

www.vitacura.dk

Adresse

VitaCura Botilbud
Skuerupvej 30
4295 Stenlille

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 42505781

Om VitaCura Botilbud

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-32 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Med udgangspunkt i Vitacuras overordnet målsætning om at medvirke til at sikre borgernes selvstændighed og integreret med fokus på borgernes egne ressourcer, drømme og ønsker, er inddragelse og medindflydelse et gennemgående tema arbejdet med borgerne. Inddragelse og medindflydelse betyder i praksis at borgerne inddrages i alle elementer vedr. deres liv Foruden Inddragelse og Medindflydelse, vil følgende metoder medvirke til indsatsen: Jeg-støttende samtaler: Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, der støtter den enkelte borger til at sætte ord, kropssprog og stemning på egne følelser og reflekter.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 109.773,75

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Rikke Charlotte Hansen

Visitationsansvarlig: Bolette Mølgaard, tlf.: 21210500

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Find vej