VitaCura Botilbud

Kontakt

Hovednummer: 2121 0494

www.vitacura.dk

Adresse

VitaCura Botilbud
Skuerupvej 30
4295 Stenlille

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 42505781

Om VitaCura Botilbud

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-32 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Med udgangspunkt i Vitacuras overordnet målsætning om at medvirke til at sikre borgernes selvstændighed og integreret med fokus på borgernes egne ressourcer, drømme og ønsker, er inddragelse og medindflydelse et gennemgående tema arbejdet med borgerne. Inddragelse og medindflydelse betyder i praksis at borgerne inddrages i alle elementer vedr. deres liv; målsætning, måltrappe, udarbejdelse af udviklingsplaner og statusskemaer samt relevante møder. Derudover vil borgere deltage aktivt i fællesskabet vedr. borgerråd, inddragelse i planlægning af aktiviteter, arrangementer, kost, indkøb, daglige strukturer mm. Foruden Inddragelse og Medindflydelse, vil følgende metoder medvirke til indsatsen: Jeg-støttende samtaler: Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, der støtter den enkelte borger til at sætte ord, kropssprog og stemning på egne følelser og reflekter

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 8

Døgntilbud: 91858

Visitationsansvarlig: Rikke Charlotte Hansen, tlf.: 21210494

Leder: Rikke Charlotte Hansen

Bestyrelsesformand: Jimmy Streit

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej