Gode råd til et godt samarbejde med Socialtilsynet

LOS’ konsulenter får mange medlemshenvendelser om mødet med Socialtilsynet og om tilsynsrapporter. Ofte kan en tilsynsrapport, der indeholder påbud, skærpet tilsyn eller en dårlig score, ramme lederen og bestyrelsen af et socialt tilbud hårdt. For hvem er ikke stolt over det tilbud, man i dagligdagen er ansat til at drive med høj faglighed, kvalitet i tilbuddet, dygtig ledelse, osv.

Rådgivning

5. maj 2021

Af LOS

Denne artikel er et uddrag fra LOS’ medlemsblad GI LOS nr. 1 2021

Socialtilsynet kan ses som en dialogpartner

Det er vigtigt at understrege, at Socialtilsynet ikke har som formål at genere tilbuddene. Faktisk skal tilsynet ses som en dialogpartner. I sidste ende handler det om, at de borgere, der af den ene eller anden grund bor på et socialt tilbud, får det bedst mulige faglige tilbud.

Socialtilsynet har fokus på kvaliteten i tilbuddet, og også om der er sammenhæng mellem kvalitet og pris. Derfor er det nødvendigt, at lederen kan redegøre for og reflektere over den pædagogiske tilgang, der anvendes. Hvis tilsynet oplever, at tilbuddet ikke kan redegøre for kvaliteten eller ser eksempler på manglende kvalitet, så skal tilsynet undersøge, om det har sin rigtighed.

LOS kender naturligvis både gode og mindre gode eksempler på, hvordan tilsynene forvalter denne rolle. Så selvfølgelig er der situationer, hvor det er vanskeligt at forstå, hvorfor tilsynet nu mener og vurderer, som de gør, men det er her, kommunikationen og den gode tone hjælper en på vej.

Kommunikation er afgørende for et godt samarbejde

Kommunikation er helt afgørende for samarbejdet med Socialtilsynet. I LOS oplever vi, at mellem 80% til 90% af de problematikker, vi deltager i, handler om uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation.

Så rådet fra LOS er, vær åben og lyttende når I taler med tilsynet. Det er aldrig rart at få kritik af tilsynet. Men det er sjældent, at det er et personligt angreb på lederen eller bestyrelsen. En verbal slåskamp med Socialtilsynet bliver ofte til en hindring både for samarbejdet med tilsynet og den daglige drift af tilbuddet. Det skyldes, at man mister fokus på den egentlige opgave.

Overvej om et påtænkt påbud i stedet kan vendes til udvikling og nye muligheder af tilbuddet. Det er i hvert fald det, LOS ser, når vi rådgiver tilbuddene.

Hvad finder Socialtilsynet problematisk på de sociale tilbud?

Når Socialtilsynet er forbi, hører vi ofte, at de finder det problematisk, at det sociale tilbud arbejder med for mange målgrupper, bruger for mange magtanvendelser, har et højt sygefravær, stor udskiftning af personalet, lederen og medarbejderne mangler uddannelse, der er for ensidige kvalifikationer og et manglende engagement fra bestyrelsen.

Hvad skal man gøre, hvis man får en tilsynsrapport, som kræver handling?

 • Læs tilsynsrapporten grundigt
 • Parker dine følelser
 • Vær konstruktiv og professionel
 • Bestyrelsen skal inddrages omgående – det er en fælles sag for bestyrelsen og leder
 • Indkald til bestyrelsesmøde hurtigst muligt, hvor tilsynsrapporten gennemgås
 • Selvom du ikke kan forstå eller er enig i tilsynets vurdering, så lad være med at lukke øjnene for tilsynsrapporten – den forsvinder ikke
 • Hvis I ønsker bistand fra LOS, så kontakt os hurtigst muligt
 • Hvis du er leder så begynd allerede at tænke i handleplan, så du er forberedt til bestyrelsesmødet
 • På bestyrelsesmødet får I styr på svaret til tilsynet, ligesom eventuelle handlinger iværksættes, hvis det er tydeligt, at der er et forbedringspotentiale hos jer
 • Hvis I mener, at tilsynets rapport er ”helt ude i skoven”, så dokumenter tilsynet har taget fejl. Dvs. beskriv hvad der faktisk foregår. Vær konkret og faktuel
 • Hvis I skal til dialogmøde med tilsynet, så sørg for at leder og medlemmer fra bestyrelsen deltager. Inviter gerne LOS med. Hvis I inviterer LOS med til mødet, så gør det straks, så det er muligt for en af konsulenterne at deltage

Hvad kan man gøre for at fremme samarbejdet med socialtilsynet?

 • Vær forberedt og konkret
 • Hvis I er indkaldt til dialogmøde, så send gerne et udkast til handleplanen på forhånd, så Socialtilsynet kan se, hvordan I arbejder med problemstillingerne
 • Tag udgangspunkt i de forhold, tilsynet finder problematiske
 • Bevar en god tone – også selv om I er uenige
 • Vær åben for tilsynets kritik – hvis du ikke forstår kritikken, så bed tilsynet komme med eksempler