Grænser for fortjeneste i sociale tilbud

Der skal være grænser for, hvor stort overskud man kan trække ud af sociale tilbud. Det står klart efter, at historier om brodne kar i branchen for sociale tilbud helt har taget fokus i debatten om kvaliteten i indsatsen for borgerne. Men vi skal finde en balance, så vi stadig bevarer incitamenterne til, at ildsjæle investerer den nødvendige kapital og arbejdskraft i at udvikle velfærdsamfundet. 

Børn og unge

28. august 2020

Af Laust Westtoft

Den seneste tids mediehistorier om store fortjenester hos ikke offentlige sociale tilbud har givet det indtryk hos mange, at ikke offentlige sociale tilbud kun bliver drevet med profit for øje og slækker på kvaliteten. Senest har Ekstra Bladets historier om den tidligere ejer af Behandlingsstederne Søbæk sat ekstra fokus på emnet.

Fakta er, at kvaliteten og specialiseringen på de ikke offentlige steder generelt er højere, og at det store flertal af ikke offentlige opholdssteder drives af ildsjæle og engagerede ledere og medarbejdere uden fokus på høj profit. Men lad det være sagt helt klart. Når fokus på profit og egen vinding overskygger det faglige engagement, så skal vi gribe ind.

Maksimum på fortjeneste

Derfor er LOS nu klar med fem forslag, der skal styrke sektoren og begrænse muligheden for at trække store overskud ud af ikke offentlige sociale tilbud.

  • Der skal være et maksimum på, hvad kapitalejere kan budgettere med at trække ud af virksomheder og selskaber pr. år til forrentning af investeringen.
  • Vi skal have samlet og ensrettet socialtilsynet, der lægges ind under Socialstyrelsen, og som samtidig fører et uafhængigt tilsyn med både offentlige og ikke-offentlige tilbud.
  • Virksomheder skal inden for 5 år efter opstart overgå til en selskabsform med krav om en uvildig bestyrelse og offentlighed gennemsigtighed i regnskaberne.
  • Der skal nedsættes en Takstkommission, som skal komme med et bud på en Takstreform, som skal være gældende for offentlige og ikke-offentlige sociale tilbud.
  • Salg af tjenesteydelse som eks. vikarer og udlejning af ejendomme skal ske til markedsvilkår, der reguleres årligt gennem Takstreformen.

Pas på de sociale iværksættere

Når LOS sætter fokus på en begrænsning af, hvor meget kapital man kan trække ud af offentlige såvel som ikke offentlige tilbud, så er det fordi, det skal være helt klart, at det skal være det faglige, der driver arbejdet med sociale tilbud. Der må ikke være bare den mindste tvivl om, at det først og fremmest handler om kvalitet i indsatsen for borgerne.

Vores oplæg er, at man maksimalt må trække 10 procent ud om året som forrentning af den kapital, man har investeret. Så er overskuddet større, skal det investeres i virksomheden. Men vi er åbne over for en diskussion af forslaget. Vi skal finde en model, hvor vi er sikre på, at vi griber ind mod de brodne kar i branchen og ikke de mange virksomheder og selskaber, der med stor risiko har lagt kapital og ikke mindst arbejdskraft, som de skal kunne have forrentet. Vi har brug for de sociale iværksættere, der investerer hele deres private friværdi og pensionsopsparing og arbejder nærmest 24/7 for at være der for de anbragte borgere og deres behov. Vi har brug for fonde og virksomheder, der investerer kapital i at udvide deres sociale tilbud til gavn for borgerne og deres anbringende kommuner. Men frem for alt, så har vi ikke brug for, at private trækker sig ud af branchen, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen økonomisk. Det vil ramme borgerne, og det vil påføre kommunerne store udgifter til etablering af kommunale tilbud.

Derfor skal vi ikke gøre det umuligt at lægge en stor investering, som man så ikke kan få forrentet, når det efter en årrække begynder at give et overskud.

Det handler om borgerne

I LOS har vi den seneste tid sat fokus på, at fakta frem for forargelse skal drive den politiske debat. Det handler ikke om politiske point, ideologi eller om gode forargende historier, der skaber klik og sælger aviser. Det handler om mennesker, der har krav på kvalitet og høj faglighed i den indsats, der skal sikre dem et godt liv med mening og udvikling. Med de fem forslag, vi her har fremlagt, har vi givet bolden op med netop det i fokus. Derfor ser jeg frem til gode og konstruktive diskussioner med politikere og organisationer om at styrke den sociale sektor til gavn for både borgere, medarbejdere, kommuner og sociale iværksættere.