Baderegler for sociale tilbud

Det er som udgangspunkt kommunalbestyrelsen der har det overordnede ansvar, og børne- og ungehjemmets leder der har det daglige ansvar i forhold til badesikkerheden.

Det vil sige, at jeres kommune, i deres beredskabsplan, har taget stilling til livredder m.v.

I skal som opholdssted varetage den daglige omsorg, der er blevet jer pålagt ved optagelse af børn og unge på jeres opholdssted. I har med andre ord ansvaret for de badeaktiviteter i laver med jeres børn og unge.

Samme vejledende retningslinjer for offentlige og ikke-offentlige

I skal betragte jer selv som en offentlig institution, selv om I er et ikke-offentligt børne- og ungehjem. Derfor skal I også følge de samme vejledende retningslinjer. I kan læse generelt om reglerne på hjemmesiden for Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed.

I bør desuden sørge for, at alle pædagoger har læst Rådets retningslinjer for badeudflugter med børn og unge. Retningslinjerne kan læses her.

Udarbejdelse af klare retningslinjer anbefales

Der påhviler et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige.

For at kunne leve op til dette ansvar i forbindelse med badeudflugter med børn og unge anbefaler Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed, at de enkelte institutioner m.v. udarbejder klare retningslinjer for denne aktivitet.

Retningslinjerne skal tilpasses børnene i den enkelte institution for så vidt angår alders- og udviklingstrin.