Sidste nyt arkiv (COVID-19)

Information, lovgivning og retningslinjer om COVID-19

Sidste nyt arkiv

16. april 2020 – OPDATERET 16.04.2020 – Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger

16. april 2020 – Instruks til personale i forbindelse med genåbning af skoler og fritidsordninger

16. april 2020 – Dansk Pædiatrisk Selskabs beskrivelse af børn i risikogruppe

14. april 2020 – KL Information 29 – spørgsmål og svar COVID-19 og private leverandører

14. april 2020 – Instruks til ledelsen i skoler og fritidsordninger

13. april 2020 – Retningslinjer for genåbning af grundskoler

10. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger

8. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Vejledning til skoler og fritidsordninger

8. april 2020 – Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 paa plejecentre_ bosteder og andre instutioner (Forældet – se meddelelse fra 24. april 2020)

8. april – Følgebrev til nye retningslinger fra SST og anbefalinger fra SSI_08042020 (002)_underskrevet

8. april – Håndtering af COVID-19 – Retningslinjer for brug af værnemidler mv

8. april – Retningslinjer for brug af værnemidler_faktaark

8. april 2020 – Social- og Indenrigsministeriet: Orientering om ændring af besøgsforbud på det sociale område

8. april 2020 – Opdateret forståelsespapir og QA – Sundheds og Ældreministeriet

7. april 2020 – Bekendtgørelse nr. 394 (tillæg til bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg pr. 5. april 2020)

7. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældre-sektoren samt i indsatser for socialt udsatte

5. april 2020 – Social og Indenrigsministeriet: Orienteringsskrivelse om besøgsforbud

5. april 2020 – Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

5. april 2020 – Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

3. april 2020 – Orientering om ændring af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet

3. april 2020 – Ændringsbekendtgørelse på socialområdet

3. april 2020 – KL: Information til private interessenter

3. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Psykisk sårbare og ny coronavirus

2. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Håndtering af COVID-19 (opdaterede retningslinjer)

1. april 2020 – Sundheds- og ældreministeriet: Brev til kommunerne om pneumokokvaccinationer

1. april 2020 – Flere kan blive henvist til test for COVID-19 (opdaterede retningslinjer)

1. april 2020 – Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer i forbindelse med forgiftninger og abstinenser

1. april 2020 – Social- og Indenrigsministeren: Indsatsen til hjemløse med misbrug under COVID-19

1. april 2020 – KL: Information til private interessenter

1. april 2020 – Nye regler om kommuners og regioners forudbetaling m.v. i forbindelse med covid-19

30. marts 2020 – Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen til interne skoler

30. marts 2020 – Social- og Indenrigsministeriet: Vedr. tilbagvenden til anbringelsessteder

27. marts 2020 – Sundhedsstyrelsen: Håndtering af personer der udskrives

27. marts 2020 – KL: Information til private interessenter

25. marts 2020 – Hvordan skal plejepersonale forebygge smitte med COVID-19?

24. marts 2020 – Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere

24. marts 2020 – Statens Serum Institut: Prioriteret brug af værnemidler

24. marts 2020 – Statens Serum Institut: Infektionshygiejniske anbefalinger for bosteder og lign.

23. marts 2020 – Social- og Indenrigsministeriet: Informationer om coronavirus og socialområdet 

22. marts 2020 – Fælleserklæring – Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt

20. marts 2020 – Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark

20. marts 2020 – Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

20. marts 2020 – Påbud om at lade sig undersøge med mere

20. marts 2020 – Den socialpædagogiske bistand i de sociale tilbud skal fortsætte under coronakrisen

19. marts 2020 – L 141 Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (Vedtaget pr. 24. marts 2020)

19. marts 2020 – Enighed om hjælpepakke til dansk økonomi

19. marts 2020 – COVID-19: Tilsyn, varslinger og høringer i april måned er aflyst

18. marts 2020 – COVID-19-Orientering-om-forsamlingsforbud-besøgsrestriktioner-og-hjemgivelse-anbragte-børn-og-unge – med markeringer (Afsnit om besøgsrestriktioner forældet – se meddelelse pr. 5. april 2020)

18. marts 2020 – Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Bekendtgørelsen er forlænget til 14. april 2020)

18. marts 2020 – Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Historisk)

18. marts 2020 – OPDATERET – Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

18. marts 2020 – Påbud til landets kommunalbestyrelser (Forældet – se meddelelse pr. 5. april 2020)

17. marts 2020 – Orienteringsskrivelse til kommunerne om håndtering af COVID-19 på socialområdet

17. marts 2020 – Bekendtgørelse om håndtering af COVID-19 på socialområdet

17. marts 2020 – Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal institutioner med risikogrupper forholde sig til besøg fra pårørende? (Forældet – se meddelelse pr. 5. april 2020)

17. marts 2020 – Minister opretter ny hotline om corona på socialområdet

15. marts 2020 – Trepartsaftale

15. marts 2020 – Covid-19: I denne uge er inddæmningsstrategien erstattet af en afbødningsstrategi

15. marts 2020 – Hvordan skal pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren hjælpe med at hindre smittespredning med Covid-19? (Forældet – se meddelelser pr. 17. marts og 18. marts 2020)

15. marts 2020 – Anbragte børn skal kunne blive i deres hjem trods coronasmitte

14. marts 2020 – Nyhedsbrev fra Social og Indenrigsministeriet “Alle udsatte skal have information om coronavirus” – se også nedenstående

14. marts 2020 – Vigtig information fra Social og Indenrigsministeriet til socialtilsyn, kommuner og regioner

13. marts 2020 – Plakater og foldere: Information til særlige sårbare grupper

13. marts 2020 – Vigtig Information fra KL på socialområdet (Afsnit om samvær er forældet – se meddelelse pr. 5. april 2020. Afsnit om afgørelser om tvangsanbringelser er forældet – se meddelelse pr. 3. april 2020 om ændringsbekendtgørelse)

12. marts 2020 – Ophør af karantæne og isolation – Vigtig information fra Styrelsen for Patientsikkerhed

12. marts 2020- Direct mail til LOS’ medlemmer om aftenens COVID-19 pressemøde