Vikarbureauer

Liste over vikarbureauer der varetager opgaver indenfor handicap, psykiatri samt sundhedsområdet.

Psykiatri Plus – vikarer til psykiatrien

E-mail: vikar@psykiatriplus.dk – Tlf.: 70 21 02 11

Active Care

E-mail: vikar@activecare.dk – Tlf.: 70 20 30 00

DUOS

E-mail: duos@duos.dk – Tlf.: 36 34 70 00

Ajour Care

E-mail: mail@ajourcare.dk – Tlf.: 55 34 14 00

NT Falke

E-mail: info@ntfalke.dk – Tlf.: 71 96 96 00

Care Link

E-mail: vikar@carelink.dk – Tlf.: 86 13 31 10

Personalegruppen

E-mail: pg@personalegruppen.dk – Tlf.: 39 69 10 89

Vikaren Nu ApS

E-mail: info@vikarennu.dk – Tlf.: 50952575