Forældreinddragelse

Forældreinddragelse og samarbejde med forældre er en del af regelgrundlaget under anbringelsen af et barn. Hvem har ansvaret for samarbejdet? Hvilken tilgang, plan og indsats arbejder I ud fra? Læs vores anbefalinger og tilgange til forældreinddragelse.

En god start

Forældreinddragelse er en meget vigtig del af hvordan barnet/ den unge oplever den første tid på anbringelsesstedet, – og i sit nye hjem. En forudsigelig kontakt mellem anbringelsesstedet og forældrene giver en bedre start. Hvis ikke det er tilfældet, kan det føre til en loyalitetskonflikt, som virker belastende på barnet/den unge, og som kan bremse en positiv udvikling.

Forældresamarbejde med anbringelsessted

Forældrene skal støttes i at bevare deres rolle som forældre, og bør så vidt muligt inddrages i beslutninger. Forældrene har stadig forældremyndigheden selvom barnet/ den unge er anbragt og anbringelsesstedet bør overveje hvordan forældrene føler sig respekteret og hørt, og derved nemmere kan bakke op om anbringelsen. Barnets trivsel er centralt, og derfor er forældresamarbejdet en faktor, der skal overvejes nøje under anbringelsen af barnet/den unge.

Regelgrundlag 

Servicelovens §46 og Anbringelsesreformen fra 2006, fremhæver i Barnets reform fra 2011 vigtigheden af inddragelse af forældre og netværk under anbringelsen af et barn eller ung. Ifølge serviceloven har forvaltningen pligt til at overveje, hvordan familie og netværk bliver inddraget på en systematisk måde.

 

Ofte stillede spørgsmål

Det er anbringelsesstedets opgave at udføre en indsatsbeskrivelse eller behandlingsplan for det enkelte barn/den unge – på trods af, at det er kommunen, der udarbejder selve handleplanen. Anbringelsesstedet bør i handleplanen beskrive, hvordan forældrene informeres, og får indflydelse på barnets/den unges dagligdag. 

Daglige beslutninger

Anbringelsesstedet har mulighed for at handle inden for de rammer, der er fastsat af aftalen med den anbringende kommune, hvorved kommunen overlader en række daglige beslutninger til anbringelsesstedet.

Hvis det er muligt, så inviter forældrene og barnet på besøg, inden selve anbringelsen finder sted. Tal med forældrene om barnets hverdagsmønstre og sørg for, at de føler sig velkommen på anbringelsesstedet fra dag ét.

Det skal være tydeligt og synligt for forældrene, hvilke retningslinjer, der er i forhold til ansvarsfordeling og beslutninger. Det skal afklares hvilke funktioner forældrene har under anbringelsen; hvad der forventes af forældrene til forældredage og arrangementer og hvilke rammer, der er for forældrebesøg osv. 

Det er vigtigt, at forældre ved, hvornår de bliver kontaktet igen. Det kan skabe usikkerhed hvis forældrene ikke oplever nogen kontakt eller opfølgning i en længere periode. 

Inddrag så vidt muligt forældrene i udarbejdelsen af planen for den målrettede indsats, ved at lytte til viden og ønsker. Informer forældrene om udfaldet af planen og om eventuelle ændringer.   

Generel information omkring barnets/den unges trivsel og hverdag er vigtig at få givet videre til forældrene. Det gælder fx møder med skoler og fritidsklubber, men også om hvordan barnet/den unge klarer sig i skolen, hvornår der bliver taget skolefoto, og om barnet er kommet godt hjem fra et forældrebesøg.  

Som udgangspunkt kan forældrene deltage i mange hverdagsbegivenheder i barnets/den unges liv. Anbringelsesstedet kan overveje, hvordan forældrene bedst kan inddrages i forhold til det enkelte barn. Det kan eksempelvis være tøjindkøb, frisørtur, lægebesøg mm. Graden af inddragelse afhænger dog af forældrenes overskud og ressourcer.  

Inddragelsen skal altid være til barnets bedste og vil afhænge af det konkrete tilfælde. Der kan være særlige omstændigheder, som gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at forældrene kun i ringe grad inddrages i beslutninger og varetager opgaver i barnet/den unges liv.   

Se Socialstyrelsens håndbog om forældresamarbejde ved anbragte børn for flere gode råd.

Læs i Socialstyrelsens håndbog om forældresamarbejde.

Håndbog om temabaseret viden i Barnets Reform til sagsbehandlere og medarbejdere i sociale tilbud.

Klik her for at læse i Barnets Reform.

Har du andre spørgsmål?

Sanne Canzanella Rantanen

Fagkonsulent -

7023 3400