Socialrådgiver i praktik

Hvert år sender Professionshøjskolen Absalon årligt 350 socialrådgiverstuderende ud i 5 måneders praktik. Hvorfor ikke tilbyde en studerende en plads hos netop dig?

En praktikvejleder fra et værested udtaler sig om, hvad du får ud af at have en praktikant:

”Det er super lærerigt, og det at have studerende er med til at ”ryste” os ud af at gøre, som vi plejer. Jeg synes, at samtlige studerende kan bidrage med en form for viden, som kan styrke vores praksis. Nogle studerende kommer med viden fra den nyeste forskning og andre kan tilføre teorier og metoder til eksisterende værktøjskasse, som kommer vores brugere til gode i dagligdagen.

Læs mere om hvordan I får en socialrådgiver i praktik Socialrådgiver i praktik