Høringssvar fra LOS

LOS har afgivet høringssvar vedrørende ny lov og ændring af nuværende lovgivning på specialundervisningsområdet

Børn og unge

10. maj 2023

Af Trine Schaldemose
Chef for politik & analyse

I slutningen af marts udkom lovforslagene, der udmønter den politiske aftale fra april 2022 om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Aftalen er omsat til forslag til Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud, samt til ændringer i folkeskoleloven, serviceloven og lov om socialtilsyn.

LOS ser positivt på lovgivningens fokus på at øge kvaliteten og sikre børn og unges forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse. Men flere ting bekymrer, som fx:

  • Opsplitning af tilsynet mellem kommune og Socialtilsyn
  • Beliggenhedskommunens mulighed for ikke at ville indgå en kvalitetsaftale
  • Henvisningsgrundlag og samarbejde internt i kommunen

LOS’ høringssvar kan du læse her.

Fælles høringssvar sammen med Skolealliancen for specialundervisningstilbud

Derudover har Skolealliancen for specialundervisningstilbud, hvor LOS sidder for bordenden, også afgivet et fælles høringssvar, som skal danne baggrund for Skolealliancens kommende møder med de politiske ordførere. Du kan læse Skolealliancens høringssvar her.

Møde i skolenetværket 20. juni 2023

Sæt kryds i kalenderen den 20. juni, hvor LOS holder møde i skolenetværket om lovforslagene. Invitation følger i næste uge.

Spørgsmål?

Trine Schaldemose

Politisk chef - Politik, presse og analyse

3118 4215