Høringssvar vedrørende krisecentertilbud til mænd, kvinder samt andre personer

Høringssvar vedrørende ændring af lov om social service og forskellige andre love (ligestilling af krisecentertilbud til mænd)

6. november 2023

Af LOS

LOS har afgivet høringssvar vedrørende ligestilling af krisecentertilbud til mænd, kvinder samt andre personer og anerkender, at man nu efter mange års ønske vælger at ligestille alle voksne udsat for vold i nære relationer og give enslydende rettigheder til at komme på krisecenter med deres børn. Det har været særligt udfordrende for mænd med børn, at der ikke har været et lovsikret krisecentertilbud, der har kunnet sikre de rammer, der har gjort det trygt for både mænd og børn at tage ophold. Det bemærkes ligeledes som positivt, at selvhenvenderprincippet fastholdes også for mænd og personer, der søger hjælp på et krisecenter, samt at formålet med krisecenterophold præciseres.

Læs høringssvaret her