Høringssvar vedrørende kvalitetsaftalebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende forslag til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud til børne- og ungehjem.

22. november 2023

Af LOS

LOS har afgivet høringssvar på forslag til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud til børne- og ungehjem.

Høringssvaret er opdelt i en række generelle bemærkninger, hvorefter der gennemgås bemærkninger til de konkrete forslag.

Læs høringssvaret her.