Bestyrelse og udvalg

LOS er en demokratisk medlemsorganisation, hvor repræsentanter fra medlemsvirksomhederne er valgt ind som det øverste organ, hvorfra der er plads til at præge landsorganisationens faglige udvikling.

Bestyrelse

LOS’ bestyrelse er organisationens øverste beslutningsorgan og udstikker retningslinjer og træffer beslutninger om LOS’ strategiske indsats- og politikområder. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være leder af eller bestyrelsesmedlem i en af LOS’ medlemsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis tre og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i de enkelte år. Genvalg kan finde sted, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange genvalg kan ske.

Søren Brink

Bestyrelsesformand i LOS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem siden 2012 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Medejer af Ølandhus ApS, Brovst

Kent Neupart Jacobsen

Næstformand i bestyrelsen - Bestyrelsesmedlem i LOS siden 2020 - Formand for LOS' Fagudvalg - Daglig leder Væksthuset S/I, Give

5192 1578

Jakob Schiøtt

Bestyrelsesmedlem 2017 - Formand for LOS' Pensions- og forsikringsudvalg. Bestyrelsesmedlem Fonden Rosenhøj og Hellebohus

4058 8557

Jacob Føns Lomholt

Bestyrelsesmedlem 2022 - Direktør i Fonden Startskuddet

5081 0202

Carsten Gylling

Medlem af bestyrelsen 2023 - Områdedirektør i Sputnik STU og Sputnik Kollegieboliger

2860 2669

Charlotte Grønhøj

Medlem af bestyrelsen 2023 - Leder af Småskolen Peterslyst og Småskolen Christianshede

5115 5190

Maria Frisk

Medlem af bestyrelsen 2023 - Leder af Kollektivet Hunderup

7517 2840

Fagudvalg

LOS’ fagudvalg bistår bestyrelse og sekretariat i arbejdet med at udvikle og styrke kvaliteten på LOS’ fagområder.

Fagudvalget består af ni personer, hvoraf de tre er repræsentanter for LOS’ bestyrelse. Fagudvalget nedsættes hvert år efter generalforsamlingen.

LOS’ Fagudvalg 2022/23:

Fagudvalgets formål er bl.a.:

Fagudvalget inddrages minimum en gang årligt og drøfter med sekretariatets kursusansvarlige, hvilke mulige temaer der er relevante for den kommende kursusperiode. Fagudvalget skal ligeledes drøfte og evaluere de afholdte kurser og vurdere hvilke, der skal fortsætte og hvilke der ikke længere skal afholdes. Her kan kriterier som antal deltagere, overskud/underskud indgå som en del af overvejelserne, ligesom det kan indgå i fagudvalgets drøftelser, om der kan igangsættes en undersøgelse af potentielle emner til kurser blandt medlemmer.

Herudover planlægger, afholder og evaluerer Fagudvalget de faglige årsmøder. De enkelte fagudvalgsmedlemmer skal aktivt bidrage til den praktiske tilrettelæggelse, afholdelse og evaluering i samarbejde med sekretariatet.

Fagudvalget refererer til bestyrelsen.

Find referater fra fagudvalgsmøder samt forretningsorden her

Sundhedsudvalg

I LOS har vi i januar 2023 oprettet et sundhedsudvalg, fordi sundhedsindsatser på det specialiserede socialområde er blevet vigtigere. LOS er derfor gået proaktivt ind i sundhedsdagsordenen og har sammensat et udvalg af sundhedseksperter, der alle brænder for at sikre den højeste kvalitet i sundhedsarbejdet på sociale tilbud og sikre den bedst mulige indsats for børn, unge og voksne i sårbare positioner.

LOS’ sundhedsudvalg har til formål at udarbejde konkrete anbefalinger, der både kan sikre kvaliteten og som samtidig hjælper LOS’ medlemmer – og andre aktører – til bedre at kunne overskue de krav, der er på sundheds- og medicinhåndteringsområdet.

Medlemmer i LOS’ Sundhedsudvalg (sammensat af eksterne og interne eksperter):

  • Susan Knage Møller, Formand for sundhedsudvalget og Tilbudschef på Fonden Startskuddet
  • Mathilde Pihl Badse, overlæge og daglig leder ved Social Service og Familer- og Alkohol -og Stofrådgivning i Halsnæs Kommune.
  • Flemming Tived, overlæge i psykiatri
  • Katharina Ó Cathaoir, Ph.D og lektor i sundhedsret. Underviser bl.a. i sundhedsret, Health and Human Rights og Individets grundlæggende rettigheder.
  • Lone Rathgen Christiansen, Sundhedsfaglig leder på Fonden Tagkærgaard og Fonden Reden
  • Ida Larsen, Sundhedsansvarlig i Elefanthuset

 

Sundhedsudvalget refererer til bestyrelsen.

Pensions- & Forsikringsudvalg

Forsikrings- og pensionsforhold spiller en vigtig rolle for LOS, og bestyrelsen har derfor i 2021 besluttet at formalisere arbejdet med disse emner ved formelt at nedsætte et Pensions- og forsikringsudvalg.

Fagudvalgets medlemmer i perioden 22/23:

  • Jakob Schiøtt, formand for Pensions- og forsikringsudvalget, medlem af LOS’ bestyrelse, Bestyrelsesmedlem på Fonden Rosenhøj, Hellebo Hus ApS, Fonden Ny Nørremark, Allerød Krisecenter, Fonden Valhalla
  • Jon Skriver, Medlem af LOS’ bestyrelse, Fonden Tagkærgaard, Fonden I Reden og Fonden RUM

Pensions- og Forsikringsudvalget refererer til bestyrelsen.