Bestyrelse og udvalg

LOS er en demokratisk medlemsorganisation, hvor repræsentanter fra medlemsvirksomhederne er valgt ind som det øverste organ, hvorfra der er plads til at præge landsorganisationens faglige udvikling.

Bestyrelse

LOS’ bestyrelse er organisationens øverste beslutningsorgan og udstikker retningslinjer og træffer beslutninger om LOS’ strategiske indsats- og politikområder. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være leder af eller bestyrelsesmedlem i en af LOS’ medlemsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis tre og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i de enkelte år. Genvalg kan finde sted, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange genvalg kan ske.

Søren Brink

Bestyrelsesformand i LOS - Medlem af bestyrelsen siden 2012 - Medejer af Ølandhus ApS, Brovst

Kent Neupart Jacobsen

Næstformand i bestyrelsen - Medlem af bestyrelsen siden 2020 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Daglig leder Væksthuset S/I, Give

5192 1578

Jakob Schiøtt

Medlem af bestyrelsen siden 2017 - Formand for LOS' Pensions- og forsikringsudvalg - Bestyrelsesformand i Hellebohus, Fonden Ny Nørremark og Allerød Krisecenter samt bestyrelsesmedlem i en række andre sociale tilbud

4058 8557

Jacob Føns Lomholt

Medlem af bestyrelsen siden 2022 - Medlem af LOS' Pensions- & Forsikringsudvalg - Direktør i Fonden Startskuddet

5081 0202

Carsten Gylling

Medlem af bestyrelsen siden 2023 - Formand for Fagudvalget - Områdedirektør i Sputnik STU og Sputnik Kollegieboliger

2860 2669

Charlotte Grønhøj

Medlem af bestyrelsen siden 2023 - Medlem af LOS' Sundhedsudvalg - Leder af Småskolen Peterslyst og Småskolen Christianshede

5115 5190

Maria Frisk

Medlem af bestyrelsen siden 2023 - Medlem af LOS' Sundhedsudvalg - Leder af Kollektivet Hunderup

7517 2840

Fagudvalg

LOS’ fagudvalg bistår bestyrelse og sekretariat i arbejdet med at udvikle og styrke kvaliteten på LOS’ fagområder.

Fagudvalget drøfter aktuelle udfordringer, som de forskellige sociale tilbud møder i hverdagen, og herudfra vurdere og kvalificere udvalget kurser, uddannelser, rådgivning og politiske opmærksomheder, som LOS løbende arbejder med og udvikler på.

I nogle sammenhænge deltager Fagudvalgets medlemmer ind i LOS’ eksterne samarbejder for at bidrage med erfaring og specialiseret viden ind i de udviklingsprojekter, der søger at forbedre vilkårene for de børn, unge og voksne, som de sociale tilbud arbejder med.

Herudover planlægger, afholder og evaluerer Fagudvalget det faglige årsmøde, som har til formål at inspirere medlemmerne i LOS til faglig nysgerrighed og udvikling.

LOS’ Fagudvalg 2023/24:

 • Carsten Gylling, formand for Fagudvalget, medlem af LOS’ bestyrelse, Sputnik STU og Sputnik Kollegieboliger.
 • Kent Neupart Jacobsen, medlem af LOS’ bestyrelse, Væksthuset S/I
 • Mette Hvidberg-Hansen, Psykiatri Plus – Bostedet Stentoft
 • Ken Heddinge, Fonden Clemens
 • Jeppe Holmboe Juul, Kanonskolen
 • Majbritt Degrauwe, Stiftelsen Købmandsgården
 • Heidi Søndergaard, Frejas Have
 • Bente Pedersen, Boformen Gaia
 • Kirsten Øbo, Helheden

Fagudvalget refererer til bestyrelsen.

Find referater fra fagudvalgsmøder samt forretningsorden her

Sundhedsudvalg

I LOS har vi i januar 2023 oprettet et sundhedsudvalg, fordi sundhedsindsatser på det specialiserede socialområde er blevet vigtigere. LOS er derfor gået proaktivt ind i sundhedsdagsordenen og har sammensat et udvalg af sundhedseksperter, der alle brænder for at sikre den højeste kvalitet i sundhedsarbejdet på sociale tilbud og sikre den bedst mulige indsats for børn, unge og voksne i sårbare positioner.

LOS’ sundhedsudvalg har til formål at udarbejde konkrete anbefalinger, der både kan sikre kvaliteten og som samtidig hjælper LOS’ medlemmer – og andre aktører – til bedre at kunne overskue de krav, der er på sundheds- og medicinhåndteringsområdet.

Medlemmer i LOS’ Sundhedsudvalg (sammensat af eksterne og interne eksperter):

 • Susan Knage Møller, formand for sundhedsudvalget og tilbudschef på Fonden Startskuddet
 • Mathilde Pihl Badse, overlæge og daglig leder ved Social Service og Familer- og Alkohol -og Stofrådgivning i Halsnæs Kommune.
 • Flemming Tived, overlæge i psykiatri
 • Katharina Ó Cathaoir, Ph.D og lektor i sundhedsret. Underviser bl.a. i sundhedsret, Health and Human Rights og Individets grundlæggende rettigheder.
 • Catharina Gravgaard Hyldelund, sygeplejerske på Omsorgscenter Eiersgaard Røde Kors Hovedstaden
 • Lone Rathgen Christiansen, sundhedsfaglig leder på Fonden Tagkærgaard og Fonden Reden
 • Ida Larsen, sundhedsansvarlig i Elefanthuset
 • Charlotte Grønhøj, medlem af LOS’ bestyrelse og leder af Småskolen Peterlyst og Småskolen Christianshede
 • Maria Frisk, medlem af LOS’ bestyrelse og leder af Kollektivet Hunderup

Sundhedsudvalget refererer til bestyrelsen.

Find referater og forretningsorden fra sundhedsudvalgsmøder her

Pensions- & Forsikringsudvalg

Forsikrings- og pensionsforhold spiller en vigtig rolle for LOS, og bestyrelsen har derfor i 2021 besluttet at formalisere arbejdet med disse emner ved formelt at nedsætte et Pensions- og forsikringsudvalg.

Udvalgets medlemmer i perioden 23/24 er:

 • Jakob Schiøtt, formand for Pensions- og forsikringsudvalget, medlem af LOS’ bestyrelse, Bestyrelsesformand i Hellebohus, Fonden Ny Nørremark og Allerød Krisecenter, samt bestyrelsesmedlem for en række andre sociale tilbud
 • Jacob Føns Lomholdt, medlem af LOS’ bestyrelse, Fonden Startskuddet

Pensions- og Forsikringsudvalget refererer til bestyrelsen.