Bestyrelse og fagudvalg

LOS er en demokratisk medlemsorganisation, hvor repræsentanter fra medlemsvirksomhederne er valgt ind som det øverste organ, hvorfra der er plads til at præge landsorganisationens faglige udvikling.

Bestyrelse

LOS’ bestyrelse er organisationens øverste beslutningsorgan og udstikker retningslinjer og træffer beslutninger om LOS’ strategiske indsats- og politikområder. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være leder af eller bestyrelsesmedlem i en af LOS’ medlemsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis tre og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i de enkelte år. Genvalg kan finde sted, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange genvalg kan ske.

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud skal være et førstevalg, og jeg står mål for LOS´ værdier. I LOS’ bestyrelse bærer jeg et særligt ansvar for, at faglighed og dialog udfoldes på en måde, så medlemmer ikke kan være i tvivl om værdien af deres medlemskab.

John Anderskou

Formand LOS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem 2006 - Medlem af LOS' ledelses- og bestyrelses Advisory Board - Leder af botilbudene Bostedet Gl. Kongevej 13-15, Lystrup og Bostedet Vangsbovej 5, Aabyhøj

2810 3064

Det er vigtigt, at LOS er med til at sikre synlighed af de private tilbuds uundværlige indsats i dansk socialpolitik. Vi skal holde på, at vi har en stemme og tilsammen gør en kæmpe forskel. Uden os private ville DK stå overfor en kæmpe udfordring. Sammen står vi stærkere.

Trine Hounsgaard Pfeiffer

Næstformand LOS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem 2016 - LOS' bestyrelsesrepræsentant i Børnesagens Fællesråd - Direktør for Fonden Kanonen, Hinnerup og Fonden Orpigaq, Grønland

2172 8578

Jeg brænder som bestyrelsesmedlem i LOS for at have det strategiske ansvar for LOS som forening og være med til at sikre, at LOS har medlemsydelser, der sikrer, at LOS’ medlemmer kan yde en engageret, faglig og professionel indsats til gavn for udsatte borgere.

Susan Knage Møller

Bestyrelsesmedlem 2011 - Formand for LOS' Fagudvalg - Forstander, Green Care Sødinge, og bestyrelsesmedlem hos Soranahus og Kalles Hus.

3070 5290

Det er vigtigt for mig, at LOS konstant arbejder på at blive yderligere professionaliseret, og det vil jeg fortsat holde som styring for mit arbejde i LOS’ bestyrelse. Fagpolitik og påvirkning af de politiske led optager mig også meget i mit bestyrelsesarbejde i LOS.

Søren Brink

Bestyrelsesmedlem 2012 - Medlem af LOS' ledelses- og bestyrelses Advisory Board - Medejer af Ølandhus I/S, Brovst

Jeg repræsenterer de små steder i LOS bestyrelse, og mener det er essentielt, at LOS’ medlemmer – små som store steder – står sammen. Jeg arbejder intenst på at styrke informationsvejene mellem LOS´ medlemmer, bestyrelsen og sekretariatet.

Tobias Witten

Bestyrelsesmedlem 2016 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Adm. leder af opholdsstedet Sverrig, København

2091 5578

Jeg har fokus på høj kvalitet og faglighed i det sociale arbejde hos medlemmerne og i branchen som helhed. I LOS’ bestyrelse er jeg den person, der stiller de kritiske spørgsmål for at sikre, at LOS er professionel og kompetent landsorganisation for sociale tilbud.

Jakob Schiøtt

Bestyrelsesmedlem 2017 - Medlem af LOS' Advisory Board - Direktør for ConCura, Holbæk

4058 8557

Min ambition med at sidde i LOS’ bestyrelse er at kæmpe for, at private tilbud får de bedste rammer at arbejde under til gavn for vores brugere. For at sikre dette, er det vigtigt, at vi som branche står sammen dette på tværs af brugergrupper og geografisk beliggenhed.

Jon Skriver

Bestyrelsesmedlem 2017 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Forstander i Fonden Tagkærgaard

2521 6076

Suppleant til bestyrelsen 2019 og Forstander Fonden Clemens

Ken Heddinge

Suppleant til bestyrelsen 2019

6168 7552

2. suppleant til Bestyrelsen og Bestyrelsesformand Søholt , Golfstrømmen samt Magleby

Axel Holm

2. suppleant til bestyrelsen 2019

3069 8805

Bestyrelsen har et fagudvalg, som både består af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra LOS’ medlemsvirksomheder. Endvidere nedsætter bestyrelsen løbende arbejdsgrupper, der arbejder med specifikke opgaver.

Fagudvalg

LOS’ fagudvalg bistår bestyrelse og sekretariat i arbejdet med at udvikle og styrke kvaliteten på LOS’ fagområder.

Fagudvalget består af ni personer, hvoraf de tre er repræsentanter for LOS’ bestyrelse. Fagudvalget nedsættes hvert år efter generalforsamlingen.

LOS’ Fagudvalg 2019/20:

For yderligere information om LOS' bestyrelse og LOS' Fagudvalg:

Mette Jensen

Sekretariatschef -

3114 5002