Kontingent

Få et hurtigt overblik over hvor meget et medlemskab koster i LOS.

Hvad koster et medlemskab i LOS?

Jeres kontingent beregnes forholdsmæssigt ud fra jeres virksomhedsstørrelse. Et kontingent udgør minimum 12.900 kr. og kan aldrig overstige 49.700 kr. årligt. Opstartskontingent for opstartsvirksomheder udgør 5.200 kr. Kontingentet indbetales halvårligt og opkræves via PBS

Beregningsmodel for kontingent:

Lønsum  x 0.0049 kr. = jeres kontingent.

Hvilke poster fra årsregnskabet skal indgå i lønsum?

AM-indkomst (løn) + pension + selvindbetalt pension + total ATP = Lønsum

Løn til vikarer, bestyrelse og eksterne konsulenter indgår IKKE i lønsum.

5 skarpe om LOS-kontingent

 1. I er selv ansvarlige for at indberette det korrekte beregningsgrundlag for kontingentet
 2. Kontingentet baseres på lønsum fra sidst godkendte årsregnskab
 3. Lønsum fremgår af jeres regnskab. Er du i tvivl? Så spørg jeres øverste regnskabsansvarlige eller revisor
 4. Tallet tastes og indberettes under jeres profil på los.dk
 5. Tallet kan kun tastes én gang. Hvis I taster forkert, kontakt venligst LOS

Ofte stillede spørgsmål

AM-indkomst (løn) + pension + selvindbetalt pension + Total ATP = Lønsum

Løn til vikarer, bestyrelse og eksterne konsulenter indgår IKKE i lønsum.

CVR-nummerets lønsum skal indtastes under alle afdelinger på los.dk. Dvs. har I 3 afdelinger, skal I logge ind på hver enkelt afdeling på los.dk og taste CVR-nummerets lønsum. Er du i tvivl om CVR-nummerets lønsum –  kontakt jeres regnskabsansvarlige.

Under opstarts medlemmer har et fast kontingent og skal ikke indberette lønsum på los.dk.

Såfremt I er nyopstartede og ikke har et godkendt årsregnskab fra sidste år, skal I taste lønsum fra budget godkendt af Socialtilsynet.

Det skal medregnes i lønsummen:

 • Ordinær løn, fx årsløn, månedsløn, 14-dagesløn, ugeløn, dagløn, timeløn og akkordfortjeneste
 • Tillæg, fx takstregulering, anciennitetsregulering, skifteholdstillæg, feriegodtgørelse og ferietillæg, overtidsbetaling, søn- og helligdagsbetaling, alders- og dyrtidstillæg og lignende former for tillæg
 • Arbejdsgivers løbende betaling til pensionsordninger (arbejdsgiver og lønmodtagerandelen), fx arbejdsmarkedspensioner, kapitalpensioner, pensionsforsikringer og ATP
 • Andre former for løn, fx gratialer, honorarer, bonus, provision, tantieme, pensionsbidrag, skattepligtige godtgørelser og andre former for vederlag
 • Personalegoder i det omfang de berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven
 • Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter

Det skal ikke medregnes i lønsummen:

 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Godtgørelse efter regning (udlæg)
 • Skattefri godtgørelser fx rejse- og befordringsgodtgørelse

Det skal modregnes i lønsummen:

 • Refusioner fra det offentlige i forbindelse med ansattes sygdom og barsel
 • Lønrefusion i forbindelse med elevers skoleophold samt diverse refusioner af orlovsydelser
 • Løntilskud til ansatte i fleksjob
 • Løntilskud til ansatte førtidspensionister

Har du spørgsmål til LOS' kontingent og medlemskab?

Nynne Haarby

Chef for medlemsservice - Medlemskab, medlemsfordele og større arrangementer

3318 1017