Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden d. 1. juni, indkaldes skriftligt pr. e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

I 2020 blev afholdelsen af Generalforsamling d. 31. marts på Comwell Kolding udskudt grundet COVID-19

Ny dato: Tirsdag d. 15. september 2020

Tilmelding til LOS Generalforsamling 2020