Medlemsvirksomheder

Medlemsvirksomheder i LOS kendetegnes ved at være juridiske enheder med et selvstændigt CVR-nummer

Som medlem af foreningen kan optages en juridisk enhed enten i form af 1) en personligt ejet virksomhed/enkeltmandsvirksomhed v/ en fysisk person med et selvstændigt CVR-nummer eller i form af 2) en juridisk person, som f.eks. et selskab, en fond, m.v., med et selvstændigt CVR-nummer, der varetager opgaver på det offentliges vegne i form af drift af et eller flere private tilbud, der direkte eller indirekte er omfattet af social-, uddannelses-, beskæftigelsesrelateret og/eller lignende lovgivning, og som arbejder for opfyldelsen af foreningens formål.

Som medlemmer kan også optages juridiske enheder som ovenfor beskrevet, men som er i gang med opstart af tilbud af den ovenfor beskrevne karakter, og som derfor eventuelt er under stiftelse og endnu uden CVR-nummer.

Der skal gøres opmærksom på, at medlemsvirksomhederne kan præsentere flere af deres Tilbud på LOS’ søgefunktion Find Tilbud

Har du spørgsmål?

Nynne Haarby

Teamleder for medlemsservice - Medlemskab, medlemsfordele og større arrangementer

3318 1017