Vision, mission og værdier

LOS’ medlemsvirksomheder bevæger sig i krydsfeltet af anbragte børn, unge og voksne og specialiserede skoletilbud med en hverdag med bl.a. misbrug, omsorgssvigt, gråzoneprostitution, diagnoser og efterværn. LOS vil kendes for at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare mennesker. Det gør vi ved at arbejde for, at vores medlemsvirksomheder er veldrevne fagligt, økonomisk og organisatorisk og gennem politisk interessevaretagelse.

Vision

LOS vil være det samlende interessefællesskab for virksomheder på det sociale område.

Derfor arbejder LOS for:

  • At medlemsvirksomhederne er veldrevne fagligt såvel som økonomisk og organisatorisk.
  • At ikke-offentlige sociale virksomheder sammen med LOS løbende tilpasses samfundets behov, så der fortsat er differentierede løsninger tilpasset menneskes behov.
  • At LOS’ medlemsvirksomheder bliver et synligt og attraktivt valg, når det offentlige professionelt skal løfte opgaven med Danmarks udsatte mennesker.

Mission

LOS arbejder med at styrke medlemsvirksomhedernes vilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.

Derfor:

  • Tilbyder LOS juridisk og faglig rådgivning, sparring og vejledning, der støtter og kvalificerer den enkelte virksomheds handlekraft.
  • Arbejder LOS målrettet med politisk interessevaretagelse både i virksomhedsperspektiv og på den socialpolitiske arena.
  • Udvikler LOS uddannelser, kurser og projekter, der styrker og udvider medlemsvirksomhedernes faglige kompetencer.

Læs mere om LOS’ politikområder