Sekretariat

LOS' sekretariat varetager organisationens daglige drift og rådgivning. Sekretariatet har hovedkontor i København og en afdeling i Aarhus.

Michael er landsorganisationens kaptajn som i tæt samarbejde med bestyrelsen sætter organisationens strategiske, politiske og økonomiske retning. Michael varetager LOS' centrale mangesidige politiske interesser og er altid glad for gå på arbejde og tale medlemmernes sag, også når bølgerne går højt.

Michael Graatang

Direktør

6128 0317

Laust er sekretariatets strategiske og driftsmæssige styrmand. Laust er ansvarlig for LOS' politiske interessevaretagelse, sagsbehandling, rådgivning, den daglige drift af de to sekretariater og stedfortræder for direktøren. “Afvigelse styrker udviklingen”.

Laust Westtoft

Sekretariatschef

5370 4847

Irene har være i LOS i lidt over 8 år, og stortrives som multikunstner inden for bestyrelsesarbejde, ledelsessupportering, rådgivning, kommunikation og kreative opgaver. ”Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, men måden hvorpå du sætter dine sejl”.

Irene Schwartz

Chefsekretær og konsulent

3318 1015

Martin har særlig interesse for sammenhængen mellem faglige tilgange, det daglige arbejde og resultaterne man ønsker at skabe for udsatte. Denne interesse bringes med ind i LOS’ rådgivningsarbejde og LOS’ udviklingsprojekter. ”Vi ved mere end vi kan sige”

Martin Madsen

Projektleder, udvikling og fagkonsulent

3318 1963

Carsten har 20 års ledererfaring og er ansat som rådgivningskonsulent med særlig fokus på uddannelsesområdet. Udover rådgivningsydelser leverer han også konsulentydelser i medlemsvirksomhederne og arbejder med markedsføring.

Carsten Trannerup

Konsulent

3318 1012

Charlotte sidder til daglig på kontoret i Lystrup for at give faglig rådgivning og vejledning til medlemmer i Jylland og på Fyn. ”Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.”

Charlotte Varberg

Regional konsulent

3073 9295

Jens Bjerre er fagkonsulent for Jylland og Fyn. Han er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet med både oprettelse og drift af tilbud efter serviceloven. Jens har konkret erfaring med en lang række af de spørgsmål vores medlemmer til dagligt er udfordret med.

Jens Bjerre

Regional konsulent

3318 1014

Nynne er webmaster i LOS og sidder med det tekniske ansvar for dette website og LOS’ medlemsdatabase. Derudover står Nynne for LOS’ kursusprogram og de 2 største årlige arrangementer, Landsmøde og Folkemødet. "Attitude er en lille ting, der gør en stor forskel"

Nynne Haarby

Webmaster og kursusansvarlig

3318 1017

Anja er sekretariatets løsningsorienterede kommunikationsperson. Anja arbejder på at omsætte strategi og vision til konkret kommunikation, der virker! Anja arbejder med forene LOS’ udtryk eksternt samt internt som rådgiver, konsulent og udførende kommunikator.

Anja Dhyrbye

PR og kommunikationsrådgiver

5050 7917

Anne Mette kontakter man, når der er udfordringer om og spørgsmål til ansættelse, afskedigelse og alt det midt imellem. Anne Mette svarer også på spørgsmål om bestyrelsesarbejde og meget andet. ”Ordentlighed, rå jura og sproglig præcision”.

Anne Mette Andersen

Juridisk konsulent

3318 1019

Jesper rådgiver om persondata og det socialfaglige område, herunder magtanvendelser, tilsyn, borgersager og udfordringer med kommunen. Jesper har tidligere arbejdet med de særligt udfordrende børn- og ungesager i en kommunal B&U afdeling. ”Ordentlighed, rå jura og sproglig præcision.”

Jesper Koni Gravesen

Juridisk konsulent

3318 1013

Malene kontakter du, hvis du har spørgsmål inden for det socialfaglige område, herunder spørgsmål om tilsyn, magtanvendelser, visitationskontrakter og meget mere. ”Ordentlighed, rå jura og sproglig præcision”

Malene Larsen

Juridisk konsulent

3318 1011

Peter er skarp indenfor især voksenområdet, fonde, Socialtilsyn, serviceloven og alt det omkringliggende. ”Ordentlighed, rå jura og sproglig præcision”

Peter Juul

Juridisk konsulent

Ved skriftlig rådgivning og sagsbehandling hos LOS, skal alt materiale fremsendes fuldstændig anonymiseret til vores sikre mail: sikkerpost@los.dk.

Såfremt dette ikke er muligt, skal der på forhånd indgås en databehandleraftale med LOS.