Sekretariat

LOS' sekretariat varetager organisationens daglige drift og rådgivning. Sekretariatet har hovedkontor i København og en afdeling i Aarhus.

Michael er landsorganisationens kaptajn som i tæt samarbejde med bestyrelsen sætter organisationens strategiske, politiske og økonomiske retning. Michael varetager LOS' centrale mangesidige politiske interesser og er altid glad for gå på arbejde og tale medlemmernes sag, også når bølgerne går højt.

Michael Graatang

Direktør

6128 0317

Laust er organisationens ”udenrigsminister” og ansvarlig for politik, public affairs og relationer til samarbejdspartnere. Laust arbejder ligeledes med LOS’ udvikling samt udviklingsprojekter, sociale nøgletal og analyser.

Laust Westtoft

Politisk- og strategisk chef

5370 4847

Anja er sekretariatets løsningsorienterede kommunikationsperson. Anja arbejder på at omsætte strategi og vision til konkret kommunikation, der virker! Anja arbejder med forene LOS’ udtryk eksternt samt internt som rådgiver, konsulent og udførende kommunikator.

Anja Dhyrbye

Kommunikationschef

5050 7917

Mette er organisationens "indenrigsminister" og overordnet ansvarlig for medlemsservice og rådgivning, kursusvirksomhed og arrangementer samt servicering af bestyrelse og Advisory Board. Mette står for den daglige ledelse af sekretariatet og koordinering af konsulenternes arbejde. Du er altid velkommen til at kontakte Mette.

Mette Jensen

Sekretariatschef

3114 5002

Charlotte sidder til daglig på kontoret i Lystrup for at give faglig rådgivning og vejledning til medlemmer i Jylland og på Fyn. ”Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.”

Charlotte Varberg

Regional konsulent

3073 9295

Jens Bjerre er fagkonsulent for Jylland og Fyn. Han er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet med både oprettelse og drift af tilbud efter serviceloven. Jens har konkret erfaring med en lang række af de spørgsmål vores medlemmer til dagligt er udfordret med.

Jens Bjerre

Regional konsulent

3318 1014

Nynne er webkonsulent i LOS og sidder med det tekniske ansvar for dette website og LOS’ medlemsdatabase. Derudover står Nynne for LOS’ 2 største årlige arrangementer, Landsmøde og Folkemødet.

Nynne Haarby

Web- og medlemskonsulent

3318 1017

Anne Mette kontakter man, når der er udfordringer om og spørgsmål til ansættelse, afskedigelse og alt det midt imellem. Anne Mette svarer også på spørgsmål om bestyrelsesarbejde og meget andet. ”Ordentlighed, rå jura og sproglig præcision”.

Anne Mette Andersen

Juridisk konsulent

3318 1019

Jesper rådgiver om det socialfaglige område, herunder magtanvendelser, tilsyn, borgersager og udfordringer med kommunen samt om persondata. Jesper har tidligere arbejdet med de særligt udfordrende børn- og ungesager i en kommunal B&U afdeling.

Jesper Koni Gravesen

Juridisk konsulent

3318 1013

Marcus beskæftiger sig med koordinering, arbejdsgange og kvalitetssikring. Marcus er desuden koordinator for kursusudbud og arbejder med forskellige kommunikationsopgaver. Alt fra sociale medier til artikler i Gi’ LOS.

Marcus Hauerslev Bendtsen

Administrations- og kommunikationskonsulent

2260 6230

Sanne Canzanella Rantanen

Regional fagkonsulent

3318 1963

Jytte Therkildsen

Chef- og ledelseskonsulent

2643 1080

Irene har være i LOS i lidt over 8 år, og arbejder med ledelsessupportering, bestyrelse, kommunikation, arrangementer m.m. Derudover arbejder Irene som rådgivende konsulent for medlemmerne inden for skades- og pensionsforsikringer.

Irene Schwartz

Chefsekretær, konsulent

3318 1015

Ved skriftlig rådgivning og sagsbehandling hos LOS, skal alt materiale fremsendes fuldstændig anonymiseret til vores sikre mail: sikkerpost@los.dk.

Såfremt dette ikke er muligt, skal der på forhånd indgås en databehandleraftale med LOS.