Ildsjælen er drivkraften

Her kan vi altid sætte de unge først. Med den ambition valgte Jesper Svare og Heidi Nørager for få år siden livet som sociale iværksættere. Med deres ambition om at skabe et socialt tilbud med høj faglighed og et stort socialt engagement som drivkraft har de allerede skabt en social iværksættersucces.

Børn og unge

19. november 2020

Af Niels Svanborg
Journalist

“Vi behøver ikke gå på kompromis og kan gå de ekstra skridt, hvis det er det, der skal til for at hjælpe de unge. De unge, som er hos os, skal ikke opleve endnu et svigt. Det er det, der driver os,” svarer Jesper Svare på spørgsmålet om, hvorfor man opsiger et fast job, tager et stort lån i banken og lægger stort set alle sine vågne timer i jobbet som direktør og medejer af Behandlingsstederne Langebjerggaard.

Behandlingsstederne Langebjerggaard blev stiftet i 2016 med Jesper Svare som medejer. I 2018 kom Heidi Nørager til som medejer, og siden de har kørt stederne, er virksomheden vok- set fra 25 til i dag 80 ansatte.

Virksomheden har i dag to opholdssteder, intern skole, STU, Erhvervsskole og paragraf 85 støtte. Jesper Svare har som pædagog og leder gennem 30 år ansvaret for opholdsstederne, mens hans kompagnon Heidi Nørager, som tidligere skoleleder, har ansvaret for skolerne og uddannelse.

”Vi kommer begge med en lang erfaring og tung faglig ballast. Det er nødvendigt i dag. Vi har lang erfaring som ledere, har været på kurser og efteruddannelse, og så har vi et stort net- værk. Så vi havde begge to lysten og erfaringen til at bruge al den erfaring på at skabe et sted, hvor vi altid kan sætte de unge først. Det er vores bærende filosofi for virksomheden,” siger Jesper Svare.

SYNLIG LEDER

”Vi har begge oplevet i vores tidligere jobs, at vi ikke altid kunne gøre det, vi gerne ville, og det vi vidste kunne gøre en afgørende forskel for de unge. Vi skulle bruge bestemte metoder og følge en bestemt vej. Så vi har måttet gå på kompromis med vores faglige vurderinger. Som ejere er det dejligt befri- ende, at vi kan gøre det, som vi mener, skal til. Vi kan arbejde som de ildsjæle, vi er,” siger Jesper Svare, der sammen med Heidi Nørager har haft stor fokus på at opbygge en dygtig organisation sideløbende med væksten. Alligevel mener han, at det er vigtigt at være en synlig leder. Jesper Svare kalder sig selv en helikopter, der kan lande på forskellige arenaer.

”Både Heidi og jeg er meget synlige ledere. Vi er ikke de ledere, der sidder hele dagen på et kontor. Vi vil gerne have fornemmelsen af, hvad der foregår på de forskellige afdelinger, så vi ikke mister forbindelsen til de unge. Det gør det også lettere, hvis vi skal bakke op om afdelingsledere og personale i konfliktsituationer,” siger Jesper Svare og fortsætter:

”Både Heidi og jeg er meget opmærksomme på, at kvaliteten skal med, og at de rigtige ledere skal på plads i takt med, at vi udvikler os som organisation og udvider aktiviteterne. I dagligdagen træder vi til og understøtter de respektive ledere,

samt sikrer at kulturen, værdierne og den behandlingsmæssige indsats er i kongruens med den fagligt høje kvalitet, som Heidi og jeg dagligt arbejder stenhårdt for at sikre hele vejen rundt i virksomheden”.

De sidste to år er der da også kommet flere arenaer til. Ud over opholdsstederne er intern skolen og STU kommet til, samt en helt ny type Erhvervsskole, og samtidig gik Behandlingsstederne Langebjerggaard lige fra opstarten i samarbejde med Jobcentret i Slagelse Kommune om at tage medarbejdere i virksomhedspraktik og løntilskud for at fastansatte efterfølgende. Herudover flere i flexjob og arbejdsprøvninger.

”Vi vil gerne give noget til samfundet og lave løsninger sammen med kommunale institutioner, så vi bruger hinandens ressourcer,” siger Jesper Svare.

Behandlingsstederne Langebjerggaard er da også igen, for andet år i træk, blevet indstillet til LAR-prisen, som Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) i Slagelse Kommune overrækker hvert år til en offentlig og en til en privat virksomhed.

FÅ SPARRING

Den voldsomme vækst i virksomhedens aktiviteter har dog ikke været gratis for hverken Jesper Svare eller Heidi Nørager. Som Jesper Svare siger, så kræver det et godt bagland, når man som leder og ejer skal lægge så mange timer i jobbet. Der- for ærgrer det ham også, når han indimellem følger debatten om private aktører inden for de sociale tilbud.

”Vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre det rigtige. Vi har købt ejendommene ind i selskabet, så ingen tjener på udlejningen, og vi har en professionel bestyrelse, der aldrig ville tillade, at vi bare trak uforholdsvis mange penge ud af selskabet, ”(når det engang giver overskud til dette) siger Jesper Svare og fortsætter:

”Vi har ikke gjort dette for pengenes skyld, men det skal jo hænge sammen. Vi har stiftet en personlig gæld for at starte dette sted. Den løn, vi får, rækker slet ikke til at betale af på

den gæld. Heldigvis har banken sagt, at de tror på, at virksom- heden en dag kommer til at give et overskud, som kan betale gælden. Så hvis vi pludselig ikke må trække overskud ud, så står vi med en stor personlig gæld,” siger Jesper Svare, der råder andre til ikke at stå alene med ansvaret, hvis de vil kaste sig ud i tilværelsen som sociale iværksættere.

”Der er behov for en stor organisation omkring et opholds- sted. Så man kan overveje, om man skal starte som en del af en større organisation, som man deler værdier med. Så har man fra start adgang til en organisation og ledelsessparring,” siger Jesper Svare.

Han ser netop sparring og viden som afgørende for at få succes som social iværksætter.

”Først og fremmest så skal man som iværksætter finde en makker, så man kan supplere hinanden. Så vil jeg råde til, at man får en bestyrelse, der har nogle af de kompetencer, som man som iværksætter har brug for. Det er både pædagogik, økonomi, forretning og ledelse. Det skal ikke bare være en familiebestyrelse,” siger Jesper Svare.

Dette er et uddrag fra vores medlemsblad, Gi LOS. Hvis du ønsker at læse hele bladet, kan du læse det ved at klikke her