Information vedrørende Tilbudsportalen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har igangsat initiativer, der skal være med til at forbedre oplysninger omkring blandt andet pladser på Tilbudsportalen. I den forbindelse opfordrer ministeriet til, at sociale tilbud med flere løbende opdaterer informationer på Tilbudsportalen.

25. juni 2024

Af LOS

Tilbudsportalens anvendelighed som værktøj er helt afhængig af, at de oplysninger, der indtastes og godkendes, er korrekte, samt at de løbende er opdateres, så de aktuelle.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer om, at der er igangsat initiativer, der skal være med til at forbedre oplysninger omkring pladser på Tilbudsportalen samt give kommunerne sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger, når de skal finde egnede pladser hos blandt andet sociale tilbud.

I den anledning har ministeriet sendt en opfordring til blandt andet tilsyn og en række organisationer, herunder LOS, om at orientere medlemmer om, hvilket ansvar der påhviler de forskellige instanser.

Ansvar for opdatering

Oversigt over ansvaret i forhold til registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen:

Sociale tilbud

 • Ansvaret for at indberette oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen påhviler det enkelte tilbud.
 • Tilbuddet – afhængig af tilbuddets type – skal indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1 til tilbudsportalbekendtgørelsen. Det vil fremgå af indberetningssiden, hvilke oplysninger der skal indberettes.
 • Tilbuddet skal minimum én gang årligt at indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om tilbuddet.
  • Tilbuddet skal dog indberette ændringer i oplysningerne om tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer straks til Tilbudsportalen

Tilsynsførende myndigheder (socialtilsyn, kommuner og regioner)

Ansvaret for at godkende de indberettede oplysninger, inden de offentliggøres på Tilbudsportalen, påhviler de tilsynsførende myndigheder (socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd).

De skal blandt andet:

 • De tilsynsførende myndigheder skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn med tilbud og plejefamilier til Tilbudsportalen, herunder afgørelser om vilkår for godkendelse, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelse.
 • De tilsynsførende myndigheder har adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud til Tilbudsportalen.
 • De tilsynsførende har ansvaret for at påse, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud eller den enkelte plejefamilie er i overensstemmelse med de faktiske forhold
 • Den myndighed, der har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om et tilbud på Tilbudsportalen skal snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen, hvis et tilbud, der er registreret nedlægges, et tilbuds godkendelse ophører eller bortfalder eller en friplejeboligs certifikation eller godkendelse bortfalder eller tilbagekaldes.
 • De tilsynsførende myndigheder skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud eller plejefamilier.
 • Ændringer i oplysningerne om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer skal dog indberettes straks til Tilbudsportalen.

Derudover har ministeriet udgivet nye vejledninger og ændret Tilbudsportalens supportside med henblik på at gøre det nemmere at finde relevant teknisk og faglig hjælp til indberetning.

Det finder I her: Tilbudsportalen supportside