Ingen må skjule børn for myndighederne

TV2 bringer i dag udsendelsen ”Nødråb fra Børnehjemmet” om en leder af et socialt tilbud, som har tilbudt børnene helt uacceptable forhold og har skjult børn og unge, når tilsynskonsulenten kom på tilsynsbesøg. LOS - Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud – tager skarpt afstand til den praksis og indkalder de fem Socialtilsyn til dialog på baggrund af sagen.

18. marts 2021

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

”Forholder historien sig, som TV2 fremfører, at børnene bliver skjult for tilsynet med afsæt i så uacceptable forhold, så er det en praksis, som vi i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, på det kraftigste må tage skarpt afstand fra,” udtaler formand Susan Knage Møller.

Ifølge LOS er de gamle eksempler, TV2 bringer i udsendelsen, dybt beskæmmende og må aldrig forekomme.

”Vi oplever blandt vores medlemmer, at der kan være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt at skærme børnene fra tilsynet, men det skal ske af hensyn til barnet og i dialog med tilsynet. Sociale tilbud må naturligvis aldrig skjule noget for tilsynet,” udtaler Susan Knage Møller.

Ifølge Landsorganisationen for sociale tilbud skal alle sociale tilbuds eksistensgrundlag bero på høj faglighed og kvalitet og altid med den udsatte borger i centrum. Er dette ikke tilfældet, må tilbuddene rette ind eller lukkes omgående.

”På tværs af sektorer i socialområdet har vi et ansvar for de udsatte og sårbare borgere. LOS har i dag sendt et brev til de fem Socialtilsyn, hvor vi beder dem om at rette henvendelse til os, hvis de har kendskab til en sådan praksis,” afslutter Susan Knage møller.