Jurist med indsigt i socialret, herunder særligt serviceloven og lov om voksenansvar

Nyt fra LOS

25. september 2023

Af LOS

I LOS arbejder vi for, at vores medlemmer leverer sociale indsatser af højeste kvalitet. Vi opgraderer nu vores juridiske rådgivning og tilbyder to spændende stillinger i et team, som både er ambitiøst og livligt. Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret, fordi vores medlemmers udfordringer bedst løses på sådan – og derfor gør vi meget ud af både tryghed og samarbejde i teamet.

Dette stillingsopslag henvender sig til juristen med indsigt i socialret, herunder serviceloven og lov om voksenansvar.

Lyder det spændende? Så læs meget gerne med nedenfor.

Cand.jur. & specialist i socialret

Vores ønsker til juristen med speciale i socialret er, at du kender socialretten i alle dens facetter. Du har mod på at håndtere samarbejde med tilsyn, kommune, politi og øvrige myndigheder og rådgivning om principper for budgetter, takster og løbende drift.

Du har appetit på at rådgive via forskellige metoder: Mail, telefonisk, webinar og undervisning på kurser for medlemmer af LOS, herunder bistå med undervisning på Bestyrelsesuddannelsen.

De juridiske kerneopgaver

  • Rådgive medlemmerne af LOS om samarbejde med tilsyn, kommune, politi og øvrige myndigheder.
  • Rådgivning om regler og principper for budgetter, takster og løbende drift
  • Rådgive og undervise medlemmer af LOS om regler for magtanvendelse med afsæt i Lov om voksenansvar, børnekonventionen og serviceloven mv.
  • Rådgive medlemmerne om behandlings- og specialundervisningstilbud
  • Rådgive medlemmerne om Barnets Lov og anden relevant lovgivning og regulering af betydning for specialiserede sociale indsatser
  • Bistå LOS’ politiske afdeling med juridiske analyser

Stillingen indebærer desuden undervisning 10-20 gange om året fordelt over hele landet.

Om dig og din baggrund

Du er cand.jur. og specialist i socialret med fokus på regulering af sociale tilbud, dygtig og med hjertet på det rette sted. Som person er du tillidsvækkende, selvstændig og har en dialogbaseret tilgang til dit arbejde. Du har gerne + 5 års erfaring fra tilsyn eller relevant kommunal forvaltning. Har du færre års anciennitet med relevant erhvervserfaring og evne til kompetent at bedømme sagernes kompleksitet og derved sikre en effektiv rådgivning således, at medlemmet hurtigt kan komme videre i sin proces, tilskyndes du også til at ansøge denne spændende stilling.

Du har kørekort. LOS jurister rådgiver medlemmer og afholder kurser i hele landet, så selvom dit primære arbejdsredskab er tele-fonen, vil du som en naturlig del af din hverdag have møder og kurser i hele landet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt. Forventet tiltrædelse er 1. december 2023.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 23. oktober 2023 kl. 12.00 og ansøgning og CV bedes fremsendt til PBO Juridisk Rekruttering på:

job@juridisk-rekruttering.dk

så sørger PBO-Team for den fortrolige præsentation.

Samtaler afholdes i uge 43.

Om LOS

LOS’ medlemsorganisationer bevæger sig i krydsfeltet af anbragte børn, unge og voksne og specialiserede skoletilbud med en hverdag med bl.a. misbrug, omsorgssvigt, gråzoneprostitution, diagnoser og efterværn. LOS’ mål er at gøre en positiv forskel for udsatte og sårbare mennesker. Det gør vi ved at arbejde for, at vores medlemmer er veldrevne fagligt, økonomisk og organisatorisk og gennem politisk interessevaretagelse.

LOS tilbyder juridisk og faglig rådgivning, sparring og vejledning til medlemmerne og arbejder målrettet med politisk interessevaretagelse. Vi udvikler uddannelser, kurser og projekter, der styrker og udvider medlemmernes faglige kompetencer, og vi laver analyser, der sikrer, at vi taler ud fra et fagligt og oplyst grundlag.

De tæt på 500 medlemsvirksomheder er fordelt over hele landet og spænder fra mindre opholdssteder til sociale tilbud med over 100 ansatte.

LOS’ sekretariat tæller i dag 14 medarbejdere. Sekretariatet har kontor ved Nørreport Station i København

Praktisk info

Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.
Samtaler afholdes i uge 43 og efter løbende henvisning af PBO Juridisk Rekruttering.

For sparring om rollen, forventningsafstemning og henvisning til uformel dialog:

Kontakt Pia Bolander Olsen eller Team-PBO fra PBO Juridisk Rekruttering på telefon 2970 4214 eller mail job@juridisk-rekruttering.dk

Har du konkrete spørgsmål til stillingen og brug for at høre nærmere om jobbet, tager vi gerne en uformel og fortrolig samtale. Henvisning og ansøgning skal ske via PBO Juridisk Rekruttering.