KL’s og Regeringens økonomiske aftale tegner ikke godt for socialområdet

Børn og unge

9. juni 2021

Af LOS

KL og regeringen har 9. juni 2021 afsluttet de økonomiske forhandlinger. I økonomiaftalen fremgår det klart, at kommunerne skal arbejde for, at arbejdet på området sker “inden for den afsatte ramme”.

Laust Westtoft, vores politiske og strategiske chef i LOS, udtaler til DR-nyhederne sin bekymring for aftalen, som han betegner som en “bombe under socialområdet”.

Vi er særligt bekymrede for, at udvikling og initiativer på området skal ske inden for den fastsatte ramme, at der er en markant risiko for, at det fører til serviceforringelser, og at de borgere, der ellers havde brug for meget hjælp, placeres lavere på indsatstrappen,

siger Laust Westtoft.

Du kan se hele artiklen på DRs hjemmeside her

Skuffende at socialområdet nedprioriteres

I LOS er vi skuffede over at ambitionerne om at styrke det specialiserede socialområde ikke følges op af økonomiske prioriteringer.

Der er stor risiko for at mennesker i udsatte og sårbare positioner vil opleve serviceforringelser og afspecialisering, når kommunerne skal skal udvikle området indenfor den i forvejen afsatte ramme.

Oplæg til styrket samarbejde

Som noget positivt i aftalen ser vi frem til at det offentlige-private samarbejde styrkes med henblik på velfærdsinnovation.

Vi håber på, at Astrid Krag også inddrager repræsentanter fra branche- og leverandørsiden i det udviklende arbejde. Vi må ikke lade os begrænse, når det handler om udviklingen af det specialiserede socialområde.

I aftalegrundlaget står der:

Se økonomiaftalen her