KL’s standardkontrakter og lønudviklingen på det specialiserede socialområde

Udmøntningen af trepartsforhandlingerne og overenskomstaftalerne lægger pres på lønningerne til store personalegrupper på det specialiserede socialområde.

16. maj 2024

Af LOS

Det kan udfordre takstudviklingen på sociale tilbud, som i KL’s standardkontrakter læner sig op ad KL’s pris- og lønudviklingsindeks (PL-skøn).

Udmøntningen har rejst politiske og finansielle spørgsmål, og LOS er fortsat i dialog med KL om, hvordan offentlige og ikke-offentlige sociale tilbud med og uden overenskomst bør håndtere udmøntningen.

Vi opdaterer løbende, så snart vi ved mere.