Konference: Sundhed på sociale tilbud – et fælles ansvar

Ulighed i sundhed eksisterer i mange dele af vores samfund, og det gælder desværre også for de mennesker, der bor på et botilbud eller opholdssted. Det skal vi ændre på, og det kræver, at vi tager et fælles ansvar.

12. oktober 2023

Af LOS

Derfor inviterer LOS til konference fredag den 12. januar 2024 fra 10.00-13.00 i Fællessalen på Christiansborg.

Rosa Eriksen (M), formand for Socialudvalget, er vært ved konferencen, hvor journalist Lene Johansen styrer os igennem programmet. På konferencen præsenterer LOS en række konkrete anbefalinger, LOS’ Sundhedsudvalg har udarbejdet, der skal hjælpe med at øge kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud. Dem finder du i dette katalog: Sundhedsfagligt arbejde på botilbud og opholdssteder

Men tilbuddene kan ikke løfte opgaven alene – det kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem beboeren, botilbuddet og sundhedsvæsenet. På konferencen vil vi derfor sammen sætte fokus på, hvordan de sociale tilbud, civile organisationer og sundhedsvæsenet i fællesskab kan sikre en høj sundhedsfaglighed med et tværgående blik for hinandens faglighed og med det enkelte menneske i fokus.

På programmet er bl.a. en paneldebat under overskriften ”Hvordan sikrer vi et tværfagligt samarbejde om det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud?”. I panelet deltager Rosa Eriksen (M), formand for Socialudvalget, Mathilde Pihl Badse, eksternt medlem af LOS’ sundhedsudvalg, Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden, Anni Sørensen, landsformand for LEV og Mads Roke Clausen, direktør i LOS.

Der vil afslutningsvist være sandwich og netværkssnak, og vi glæder os til at se så mange som muligt.

Se programmet her: Sundhed på sociale tilbud – et fælles ansvar 

Tilmeld dig her: Sundhedskonference 2024