Kvalitet, dialog og fælles ansvar: Vores forventninger til hinanden styrker os

LOS står for høj kvalitet og ansvarlighed, og det viser vi blandt andet gennem det etiske forventningskatalog, generalforsamlingen vedtog i foråret. Det etiske forventningskatalog beskriver, hvad vi alle sammen står for som en del af fællesskabet i LOS. Det er ikke mindst vigtigt lige nu, hvor den kommunale budgetplanlægning kører på højt blus. For alt for ofte peges der på de ikke-offentlige sociale tilbud som mulige kilder til besparelser. Og den slags besparelser rammer i sidste ende dem, vi er her for.

Kommunerne arbejder for tiden på højtryk for at få planlagt budgetterne for 2024, og vi oplever, at der i den sammenhæng ofte kigges på de ikke-offentlige sociale tilbud, når skal findes steder, hvor der kan spares. Det forstærkes af, at der fra næste år laves en lånepulje, så kommunerne kan etablere deres egne botilbud ud fra en tankegang om, at kommunerne kan gøre det billigere selv.  

Men LOS-medlemmer leverer sociale ydelser af høj kvalitet. Rent faktisk lidt bedre end de offentlige tilbud. Det viser tal fra Social- og Boligministeriet. De tal fortæller LOS højt og tydeligt om, når vi i den politiske debat arbejder for at sikre, at I fortsat kan levere høj kvalitet til udsatte børn, unge og voksne.   

Medlemmerne af LOS vedtog på generalforsamlingen tidligere på året det, vi kalder et etisk forventningskatalog, der indeholder 10 fordringer til, hvordan vi sikrer trivsel og god livskvalitet for de børn, unge og voksne, som enten bor hos LOS-medlemmer, eller som på anden måde modtager jeres hjælp.  

Kataloget er en revideret version af det tidligere etiske forventningskatalog, og som medlem af LOS vil I formentlig ikke støde på overraskelser i kataloget. I kender allerede indholdet, da de 10 fordringer i høj grad læner sig op ad Socialtilsynets kvalitetsmodel, som de fleste af jer længe har arbejdet med afsæt i.  

Forventningskataloget er udarbejdet med to formål. For det første giver vi i LOS hinanden håndslag på, at vi som en del af LOS-fællesskabet vil leve op til de 10 etiske fordringer. For det andet er kataloget med til udadtil at synliggøre, hvad LOS og LOS’ medlemmer står for. Vi oplever, at det vækker stor respekt, både i de politiske kredse og blandt vores samarbejdspartnere i kommuner, tilsyn og blandt andre organisationer, at vi stiller krav til os selv og hinanden om kvaliteten af vores arbejde. Det giver os mere opmærksomhed, mere taletid og mulighed for at påvirke lovgivning og politiske aftaler, og det giver jer den anerkendelse, I fortjener. Derfor vil vi i den kommende tid arbejde for at præsentere det etiske forventningskatalog i medierne, så LOS’ position i det socialpolitiske landskab styrkes. 

Det er nemlig vigtigt og betydningsfuldt, at vi sammen udadtil markerer, hvad vi står for. Og det er samtidig med til at minde os alle om, at vi skal have et vedvarende fokus på at gøre det endnu bedre, så alle de mennesker, der lever i sårbare og udsatte positioner, får hjælp af den højest mulige kvalitet. 

LOS er klar til at hjælpe 

I LOS ved vi, at der i jeres arbejde vil være udfordringer og nogle gange modgang til trods for det gode arbejde. Hvis man som medlem af LOS fx får et påbud fra et tilsyn, så er det vores rolle at bidrage med faglig støtte, dialog og udvikling for at få problemerne løst. Ikke bare én gang, men flere gange…  

Vi er klar til at hjælpe, så ring endelig, hvis I har spørgsmål i forbindelse med en konkret udfordring, eller hvis I har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med det etiske forventningskatalog.

I finder kataloget her: Etisk forventningskatalog