LOS: Børn med behandlingsbehov tabes i uddannelsessystemet

Vi er nødt til at erkende, at har man som barn behov for behandling, så griber det ind i skoledagen. Derfor skal børnene have tidligere hjælp, og specialskoler og folkeskolen skal arbejde tæt sammen, skriver Laust Westtoft, der er sekretariatschef for LOS.

Børn og unge

13. marts 2019

Af Laust Westtoft

Forleden mødte jeg en pige på et bosted, som ikke havde været i skole i fire år. Hun var flyttet rundt mellem plejefamilier og opholdssteder, og i den tid havde hun ikke haft nogen fast tilknytning til et skoletilbud og modtaget regelmæssig undervisning. Nu var hun så flyttet til et opholdssted med en intern specialskole og skulle i gang med 8. klasse.

Fire år uden skolegang hører heldigvis til sjældenheder. Men der er bestemt grund til at tage problemet med mange børns manglende skolegang seriøst.

Når jeg er rundt og besøge mange af LOS’ medlemssteder – opholdssteder og specialskoler – hører jeg samstemmende, at børnene ofte kommer med sammenbrudte skoleforløb bag sig. Med andre ord så bliver der grebet ind med behandling og specialskole så sent, at barnet desværre allerede har oplevet mange nederlag og mangler meget undervisning.

Stigende problem
Det er ikke kun noget, som jeg bemærker. Der er efterhånden talrige undersøgelser, der bekræfter det.

I foråret 2018 fik Dansk Psykolog Forening foretaget en undersøgelse blandt 508 PPR-psykologer (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) fra hele landet. Her svarede 60 procent, at skolevægring har været et stigende problem gennem de seneste par år.

Læs hele artiklen på Altinget.dk