LOS’ Eksklusivkurser – book et skræddersyet kursus om magtanvendelse til hele virksomheden

Magtanvendelse er et svært og dilemmafyldt felt at navigere i. Derfor er det vigtigt, at alle – ledere som medarbejdere – har reglerne for magtanvendelse på rygraden.

27. juni 2024

Af LOS

Få styr på den nye lovgivning, der gælder fra den 1. juli 2024

Mulighed for at inddrage et barns eller en ungs telefon, anvendelse af situationsbestemt kamerakig og adgang til en beboers bolig i et botilbud. Det er blot et par af de ændringer, der følger med den nye lovgivning vedrørende magtanvendelse, der træder i kraft den 1. juli.

Men hvordan sikrer man, at kompleks lovgivning integreres som et fælles afsæt for de udfordringer, I står med i hverdagen på et socialt tilbud?  Det gør I ved at booke et af LOS’ Eksklusivkurser, hvor undervisning og indhold tilpasses jeres behov. 

10 kursusdage i efteråret 2024 – skynd jer at booke en af dem

LOS udbyder i efteråret 10 eksklusivkurser om magtanvendelse. Chefjurist i LOS Henrik Soloy er underviser på kurserne, og rådgiver på daglig basis om magtanvendelse både på børne-, unge- og voksenområdet. Han besidder derfor en solid indsigt i lovgivningen kombineret med et stort katalog af konkrete eksempler fra jeres virkelighed. Hans undervisning er praksisnær og med kun et mål for øje: At hjælpe jer med yde den bedst mulige omsorg for jeres beboere.    

Med udgangspunkt i lovgivningen og i dialog med jer tilrettelægger Henrik Soloy kurset, så I får det, I har brug for.   

Tag fat i kursusansvarlig i LOS Tine Hardbo Larsen, hvis du har spørgsmål til eller ønsker at booke et eksklusivkursus.  

Telefon: 33181011
E-mail: thl@los.dk 

På en kursusdag kan I fx komme omkring:

 • Gennemgang af begreberne i lovgivningen, herunder de omfattende ændringer, der er vedtaget den 4. juni 2024 og træder i kraft 1. juli 2024. Særligt ændringerne på voksenområdet er omfattende, mens der på børne- og ungeområdet er indgået færre, men dog markante ændringer. 
 • Faglige refleksioner over, hvordan I i praksis forebygger magtanvendelser med afsæt i de gråzoner og dagligdagsdilemmaer, I oplever i hverdagen. 
 • Inspiration til, hvordan I kan arbejde videre med relevante arbejdsgange. 
 • Registrering og indberetning af magtanvendelser. 

Kurser om magtanvendelse omhandler enten børn og unge eller voksne. En kobling af børn, unge og voksne på én kursusdag kan kun lade sig gøre, hvis voksendelen handler om ungestøtte. 

I de tilfælde, hvor kurset omhandler børneområdet, vil Barnets Lov indgå som obligatorisk indhold.  

Der er blandt andet ændringer på disse områder:

Serviceloven: Voksne 

 • Anvendelse af situationsbestemt kamerakig 
 • Låsning og sikring af døre til fælles opholdsrum 
 • Adgang til en beboers bolig i et botilbud 

Voksenansvarsloven: Børn og unge 

 • Lederen af et anbringelsessted eller dennes stedfortræder kan beslutte at inddrage et barns eller en ungs mobiltelefon og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr 

Om kurserne

 • Kurserne afholdes for op til 35 deltagere ansat under samme CVR-nummer. 
 • Kurserne varer op til 6,5 time (inkl. pauser). 
 • Kurserne foregår hos jer, og datoen fastsættes, så det passer ind i jeres kalender.  

Pris for medlemmer

Kursusprisen er sammensat af en grundpris på kr. 12.000. Derudover kr. 695 pr. deltager. Der tillægges ikke moms. 

For ikke-medlemmer beregnes prisen som ovenfor, og der tillægges 50 %.  

Det har tidligere deltagere sagt

 • Kunne godt lide, at det handler om omsorg og pædagogisk tilgang og respekten for andre mennesker, og så derefter oplysninger om vores lovlige beføjelser. Tak for det. 
 • Godt at få sparring på situationer, vi oplever i vores dagligdag. 
 • Underviser var super kompetent. 
 • Super godt med eksempler for at vise et større perspektiv. 
 • Mange gode historier og fortællinger fra det virkelige liv. Professionelt. 
 • En perfekt kombination af lovgivning, konkrete eksempler fra vores hverdag og fokus på forebyggelse og omsorg.