LOS flytter i nye lokaler pr. 17. april 2023

Nyt fra LOS

11. april 2023

Af LOS

LOS har siden 2017 haft til huse i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Men pr. 17. april 2023 har vi valgt at flytte sekretariatet til Nørre Voldgade 88, 4. sal ved Nørreport Station i København.

Flytningen giver os den fordel, at vi kommer tættere på størstedelen af vores tætteste samarbejdspartnere i andre organisationer og i det politiske liv, fx vores alliancepartnere på skoleområdet, alliancen for social ulighed, KL, ministerier og politikere på Christiansborg, som vi dermed får bedre muligheder for at arbejde tæt sammen med. Samtidig vil vi i højere grad kunne sætte LOS’ mærkesager på dagsordenen gennem forskellige typer aktiviteter og møder afholdt i LOS, hvor vi nemmere kan trække relevante beslutningstagere til på den nye adresse.

Hvad kommer flytningen til at betyde for LOS’ medlemmer?

Flytningen kommer ikke til at få nogen større betydning for dig som medlem af LOS. Rådgivningsteamet tager stadig telefonen og kommer på besøg efter behov. Vi afholder i forvejen kurser fordelt rundt om i hele landet. Det bliver vi ved med, og de kurser, vi har afholdt i Høje Taastrup, vil fremover blive afholdt på andre, forbedrede kursusfaciliteter på Sjælland og i hovedstadsområdet. Vores fagkonsulent i Jylland, Helle Janner, fortsætter derudover med at have sit faste kontor i Jylland.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i de nye lokaler!

Kontakt

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906