LOS har afgivet høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler

LOS anerkender bekendtgørelsens formål om at understøtte myndighedsansvaret og sikre, at der alene vil blive henvist børn til specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, som har den fornødne kvalitet. LOS har dog en række bemærkninger som anført i høringssvaret.

14. maj 2024

Af LOS

LOS takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler.

LOS finder, at den gældende Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler fra 2014 er forældet på flere områder. Derfor har LOS en række bemærkninger til bekendtgørelsen, som ikke alene vedrører § 8, herunder de ændringer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet påtænker at tilføje til den gældende bekendtgørelse.

Læs høringssvaret her.