LOS har afgivet høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om folkeskolens kvalitetsprogram

LOS har afgivet høringssvar på en række udkast til lovforslag om folkeskolens kvalitetsprogram. En primær udfordring med lovforslagene er, at de ikke forholder sig til behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der også er omfattet af folkeskoleloven. 

27. juni 2024

Af LOS

LOS takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler.

LOS har afgivet høringssvar på en række udkast til lovforslag om folkeskolens kvalitetsprogram. I lovforslagene er bl.a. forslag om understøttende undervisning, styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik samt juniormesterlære i udskolingen.

En hovedudfordring med lovforslagene er, at de ikke forholder sig til behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der også er omfattet af folkeskoleloven.

Læs høringssvaret her.