LOS præsenterer sundhedskatalog: “Meget vigtigt at vi styrker kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde” (pressemeddelelse)

28. september 2023

Af Mads Emil Aagaard
Politisk kommunikatør i LOS

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) præsenterer i dag et nyt sundhedskatalog, som skal være med til at styrke det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud landet over. Kataloget er blevet udarbejdet af LOS’ sundhedsudvalg, der består af både interne og eksterne medlemmer med sundheds- og socialfaglig baggrund. Direktør for LOS, Mads Roke Clausen, fortæller om baggrunden for kataloget:

”Det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud er enormt vigtigt for beboernes ve og vel, men vi kan desværre se i tallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er plads til forbedring. Derfor har det været  meget vigtigt for LOS at være med til at styrke kvaliteten på området. Det gør vi nu ved at komme med et helt konkret værktøj med anbefalinger til, hvordan man griber det sundhedsfaglige arbejde an på sociale tilbud.”

Nødvendigt fokus på sundhedsfaglighed på sociale tilbud

En ny undersøgelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der fortsat er udfordringer med organiseringen og udførelsen af sundhedsfaglige opgaver på landets bosteder. Ifølge Lone Rathgen Christiansen, der er uddannet sygeplejerske og arbejder som sundhedsfaglig leder på Fonden Tagkærgaard og Fonden Reden, skyldes udfordringerne, at der i dag ikke er nok klarhed over, hvad det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud indebærer.

”Der mangler viden om, hvad der forstås med sundhedsfaglige opgaver på botilbud og opholdssteder. At det sundhedsfaglige fokus på et socialt tilbud ikke kun er at udlevere medicin. Der ligger også et stort arbejde i at lave instrukser og retningslinjer for arbejdet, så man sikrer, at man bliver ved med at leve op til de krav, der er,” forklarer hun.

I det nye sundhedskatalog fremhæver LOS de sundhedsfaglige opgaver, man som socialt tilbud skal løse, og sætter samtidig fokus på, at det sundhedsfaglige er en essentiel del af omsorgsarbejdet og hverdagen på botilbud og opholdssteder, uanset om man har sundhedsfaglig baggrund eller ej.

”Kataloget skal være med til at skabe et overblik over opgaverne for medarbejderne på sociale tilbud, men også medføre, at lederne ser på det sundhedsfaglige arbejde som en vigtig del af hverdagen, der skal prioriteres lige så højt som det socialfaglige. Det skal ikke være enten/eller, det skal ses som en helhed i forhold til at løse kerneopgaven,” lyder det fra Lone Rathgen Christiansen, som er medlem af LOS’ sundhedsudvalg.

Det sundhedsfaglige arbejde på sociale tilbud kan omhandle alt fra at tilse sår, håndtere antipsykotisk medicin og at måle blodtryk, og det handler i høj grad om at have opmærksomhed på beboerens sundhedstilstand og udvikling.

Læs LOS’ nye sundhedskatalog her.

For flere oplysninger

Mads Emil Aagaard

Politisk kommunikatør -

4888 0204