LOS priser det sociale arbejde

Der er brug for at markere de sociale tilbud og mennesker, som gør en særlig indsats inden for sektoren. Derfor indstiftede LOS’ for tre år siden LOS’ socialpris, som tildeles et tilbud eller en person, som har været et særligt fyrtårn. Prisuddelingen afspejlede corona-virkeligheden anno 2020. Scenen en forårsdag på Comwell i Kolding måtte byttes ud med et udendørs livestreamet arrangement i december på Lundekollektivet i Gribskov Kommune.

Børn og unge

6. januar 2021

Af Marcus Bendtsen
Kommunikationskonsulent

DE NOMINEREDE

EKKO-FONDEN

”Der findes borgere i vores samfund, hvis livsbane har budt dem på mange svære betingelser. Det er de borgere, som EKKO-fonden altid finder plads til. EKKOfonden er til for borgerne og ikke omvendt.” Fra EKKOfondens start har værdierne været drivende for arbejdet. Engagement, Kvalitet, Kommunikation og Omsorg er de fire værdier, som har dre-vet EKKOfonden. Det er værdier, der er rodfæstet i alle medarbejdere, så de bliver ved, indtil den rette løsning for bor-geren er fundet. Der skal være et sted, hvor der altid er plads til alle borgere uanset hvilke udfordringer, hvilken for-tid eller betingelser, de bærer med sig. Et sted, hvor borgerne, deres pårørende og kommunen ved, at medarbejderne aldrig siger nej men insisterer på at lykkes.,

MARTIN GODSKE, HABITUS

”Martin har formået at vende modgang til medgang ved at omorganisere hele virksomheden og få skabt stabilitet og udvikling.” Tilsynsrapporterne fra socialtilsynet i 2019 taler deres tydelige sprog om hvor vellykket hans indsats har været. Dette betyder at borgerne på Habitus dag- og botilbud sikres en et liv med mest mulig livskvalitet også i en turbulent tid. Mar-tin brænder virkelig for at levere en ydelse der skaber mest muligt livskvalitet for nogle af de mest udsatte borgere i Danmark.

LUNDEKOLLEKTIVET

”Lundekollektivet formår noget ganske sjældent i den sociale sektor, nemlig at kombinere viden, følelse og fornuft på en sådan måde, at arbejdet på tilbuddet på samme tid er yderst professionelt og yderst personligt.” Lundekollektivet er et højt specialiseret tilbud, hvor unge, der ofte har været i kontakt med psykiatrien, får hjælp til at komme videre i tilværelsen. Dette indebæ-rer høj pædagogisk og psykologisk faglighed, herunder fortløbende efter/videreuddannelse og ekstern supervision og sparring. Lunde-kollektivets ansatte er dedikerede og fagligt ambitiøse, og formår at være åbenlyst dygtige. De unge er ikke bare klienter, men bliver set som hele og unikke mennesker, som personalet må og skal knytte sig til rent emotionelt.

Lokal Gribskov-virksomhed vinder brancheorganisations socialpris for en ekstraordinær indsats for unge.

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud. LOS uddeler hvert år en socialpris til et sted, en person, en afdeling eller et projekt, som har været et særligt fyrtårn blandt de sociale tilbud. I år er denne hæder gået til 11 lokale ildsjæle i Vejby, Gribskov Kommune. Vinderen er Lundekollektivet, og stedets ansatte har ekspertise i blandt andet psykologi og pædagogik. Lundekollektivet henvender sig til unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Det særlige ved Lundekollektivet er, at det ikke bare er et behandlings- og opholdssted, men i lige så høj grad et kollektiv og en familie. Det bygger ikke alene på ord og floskler, men en undersøgelse baseret på en række brugerinterviews viser, at det er netop denne følelse beboerne har hos Lundekollektivet.

Lundekollektivet formår som noget ganske sjældent i en social sektor at kombinere viden, følelse og fornuft på en sådan måde, at arbejdet på tilbuddet på samme tid er yderst professionelt og særdeles personligt. Derfor fortjener Lundekollektivet LOS› Socialpris 2020. Med LOS’ Socialpris følger der desuden 10.000 kroner og et diplom. LOS’ medlemsvirksomheder arbejder hver dag med sårbare udsatte børn, unge og voksne. En hverdag hvor misbrug, efterværn, seksuelle krænkelser, domsanbragte, tvangsfjernelser, specialiserede skoletilbud og diagnoser er virkeligheden. En hverdag hvor der samarbejdes bredt med bl.a. skole, hjem, sundhedspersonale, psykiatri og kriminalforsorgen. Det er også en hverdag, som er rig på svære og komplekse historier, der fylder godt op i medielandskabet. ”Som brancheorganisation er det vores opgave at gå forrest og insistere på professionalisme, kvalitet og engagement i de sociale tilbud. Både ved at udvikle og styrke de sociale tilbud, men også ved at synliggøre og hædre dem, der lykkedes med en særlig indsats, som hjælper udsatte mennesker videre,” udtaler bestyrelsesformand i LOS, Susan Knage Møller.

Kontakt: Lundekollektivet: Tlf. 48 70 78 99,
lk@lundekollektivet.dk