LOS roser ny reform for magtanvendelse

Klarhed over reglerne for magtanvendelse vil få stor positiv betydning for både personale og beboere på landets botilbud, mener LOS-direktør Michael Graatang.

Børn og unge

4. september 2018

Af Niels Svanborg

Den nye politiske aftale omhandler revision af reglerne for magtanvendelse over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne.

Et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale om nye og bedre regler om magtanvendelse på voksenområdet. De nye regler skal blandt andet sikre bedre og tydeligere regler for magtanvendelse. Aftalen giver anledning til ros fra Michael Graatang, direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. Han har gennem den seneste tid været i tæt dialog med mange af medlemmerne i LOS og drøftet behovet for nye regler.

”Det her er en både vigtig og kompliceret etisk debat, hvor vi skal lytte til både organisationerne, pårørende og de ansatte. Vi har i LOS gennem længere tid arbejdet for klarere rammer for brugen af magtanvendelse på landets bosteder. Her må der ikke herske usikkerhed om reglerne, og derfor er det meget positivt, at de nye regler, som aftalen lægger op til, kommer vores ønsker i møde. Derfor vil vi gerne rose både socialministeren og ordførerne bag aftalen,” siger Michael Graatang, der mener, at de nye regler både er en gevinst for personale, beboere og de pårørende.

Handler om omsorg

Med aftalen bliver der etableret akutbestemmelser, som giver personalet mulighed for at handle i akutte situationer for at sikre borgenes sikkerhed. Der bliver mulighed for at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud.

”Det her vil gøre en stor forskel for både ansatte og beboere på landets botilbud. Magtanvendelse vil altid komme efter en pædagogisk indsats, men vi glemmer ind i mellem, at magtanvendelse også handler om omsorg for borgerne…  Læs mere her