LOS Skoleundersøgelse 2021

Børn og unge

9. juli 2021

Af LOS

LOS har udarbejdet en skoleundersøgelse i foråret 2021. Formålet med undersøgelsen er, at bidrage til at skabe større indsigt i et område, som vi til stadighed mangler konkret viden om og forskning på.

Interne skoler og dagbehandlingstilbud rummer nogle af de allermest udsatte børn i landet. Det er anbragte børn, og børn med meget specialiserede behandlings- og undervisningsbehov. Vi oplever desværre, at der er mange misforståelser og fejltolkninger af hvilke børn, der er afhængige af skole-/dagbehandling og hvilke vilkår, skolerne er underlagt.

Datagrundlag

Undersøgelsen har undersøgt forholdene på 68 forskellige interne skoler og dagbehandlingstilbud. På de skoler, der har besvaret vores undersøgelse, er der ca. 2.000 elever. Samlet set på skole-/dagbehandlingsområdet er der indskrevet ca. 3.500 elever.

Centrale pointer fra skoleundersøgelsen

  • Børnene har i gennemsnit en alder på 12,6 år, når de henvises til en intern skole eller et dagbehandlingstilbud
  • Børnene har i gennemsnit været igennem 3,1 skoleskift før de starter på skoletilbuddet
  • Der henvises flere børn med diagnoser, herunder særligt angst, autisme og skolevægring
  • Børnene i skole-/dagbehandling undervises på et lavere niveau end deres jævnaldrende
  • Hver femte elev er ikke visiteret efter gældende lovgivning

Se skoleundersøgelsen her