Minister har sat Ankestyrelsen på sagen

Tak til Astrid Krag for at reagere på LOS' henvendelse og sætte Ankestyrelsen på sagen om kommunernes brug af eksterne konsulenter der fører til serviceforringelser med store konsekvenser for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Børn og unge

23. januar 2020

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

Kære Michael Graatang

Tak for dit brev og dine gode input vedrørende kommunernes brug af eksterne konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet….

Læs Svar fra Social- og indenrigsminister