Vaccination af personale på interne skoler og dagbehandlingstilbud

LOS har kontaktet undervisningsministeren og efterspurgt COVID-19 vaccine af personalet på interne skoler og dagbehandlingstilbud, som opretholder en kritisk funktion. Personalet bør prioriteres i vaccinekøen på lige vilkår med øvrige sociale tilbud.

Børn og unge

22. januar 2021

Af Laust Westtoft
Politisk og strategisk chef

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

Personale på interne skoler og dagbehandlingstilbud skal prioriteres i vaccineplanen Vi har gentagne gange i december kontaktet. Social-og Indenrigsministeriet samt Sundhedsstyrelsen med henblik på, hvorledes det specialiserede socialområde vil blive prioriteret i forbindelse med vaccine af personale, som opretholder en kritisk funktion. Der er nu endelig fundet en afklaring herpå og arbejdet med at indsamle oplysninger er iværksat. Desværre – og med den største forundring må vi konstatere, at det udelukkende er personale der arbejder inden for §66, ABL§105 §107, §108 og §110, som er omfattet af dette.

Lærere, pædagoger og andet fagligt personale på interne skoler og dagbehandlingstilbud opretholder fortsat en samfundskritisk funktion og bør derfor have samme prioritering på vaccineplanen, som ansatte på bo-og opholdssteder. Personalet på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt på de sociale tilbud opretholder en kritisk funktion og er qua deres jobfunktion i tæt kontakt med udsatte og sårbare borgere, som igennem hele pandemi-forløbet, samt i fremtiden ikke kan tilsidesætte den nære kontakt. Mange børn kommer fortsat i hjem, hvor forældrene kan udgøre en udsat gruppe.

Derfor vil vi, på vegne af vores mange skoler og dagbehandlingstilbud opfordre til, at der snarest tages initiativ til at sikre tryghed blandt de ansatte. Anbragtes skolegang er vigtig Det er en væsentlig prioritering at opretholde en så normal hverdag som muligt for anbragte børn og unge, som er særligt sårbare i en tid som denne. En hverdag skolegang, dagtilbud og fastholdelse af aktiviteter kan være af afgørende betydning for fastholdelse af en tryg relation til kontaktpædagog og lærer. Undersøgelser har vist, at anbragte børn ofte har tre gange så mange skoleskift end andre unge og at mange har været ude for længere ufrivillige skolepauser samt flere andre vilkår, der kan få alvorlige konsekvenser for deres muligheder og evner til at begå sig i voksenlivet.

Derfor henstiller vi til, at pædagoger og lærere på interne skoler og dagbehandlingstilbud hurtigst muligt prioriteres i vaccinekøen, på lige vilkår med ansatte på landets bo-og opholdssteder, så børn og unges hverdag på disse tilbud trygt kan opretholdes. Vi vil med denne henvendelse blot forsikre os om, at der tages højde for at inkludere personalet på interne skoler og dagbehandlingstilbud, når de præcise afgrænsninger af målgrupper skal fastlægges endeligt, da dette umiddelbart fremstår uklart på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Laust Westtoft Politisk og strategisk chef