MitID Erhverv erstatter snart NemID medarbejdersignatur

Rådgivning

12. april 2023

Af LOS

UPDATE 27.04 2023: MitID Erhverv lukkes ikke, som planlagt, fuldt ned den 30. juni 2023, men fortsætter med begrænset drift og afvikles gradvist frem til den 31. oktober 2023.

NemID fortsætter kun med begrænset drift efter d. 30. juni 2023. Efter d. 31. oktober 2023 ophører NemID til Erhverv, hvilket inkluderer NemID medarbejdersignatur og herunder virksomheds- og funktionscertifikater.

I skal derfor tilslutte jer MitID Erhverv inden da (og det anbefales at gøre det senest 30. juni 2023)  og udskifte organisationens certifikater for at sikre, at I fremover for eksempel kan håndtere sikker e-mailkommunikation, læse Digital Post, søge om refusion af løn til barsel eller logge på andre offentlige selvbetjeningsløsninger.

Du kan læse mere her på MitID Erhverv’s hjemmeside

Du kan læse mere her på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Sikker e-mail og signering

Med MitID Erhverv er sikker e-mail ikke aktivt understøttet. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som I kan anvende til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer.

Læs mere om sikker mail og certifikater hos MitID Erhverv her

Du kan også læse mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Vigtigt at koordinere med de kommuner og andre myndigheder, man som socialt tilbud er i jævnlig kontakt med

Overgangsperioden til MitID Erhverv løber i perioden frem til 31. oktober 2023. Det ikke er muligt at sende sikre e-mails mellem MitID og NemID, og alle virksomheder og kommuner afgør hver især selv, hvornår de vil overgå til MitID Erhverv (så længe det sker inden d. 31. oktober). Derfor kan det være nødvendigt at aftale en anden måde at sende sikker post på i den periode, hvis I benytter forskellige løsninger.

Derfor anbefaler vi at I snarest muligt tager kontakt til de kommuner, I har jævnlig kontakt med og aftaler, hvordan I sikrer en sikker kommunikation i tilfælde af at der er en periode, hvor den ene part er overgået til den nye løsning før den anden. Evt. kan det også være en mulighed at koordinere, at man overgår til MitID Erhverv så tæt på samme dato som muligt.

Sikring af gamle, krypterede NemID-mails

Når NemID er lukket ned, mister du som udgangspunkt adgangen til dine gamle e-mails, krypteret med NemID.

Uanset om MitID-medarbejdercertifikaterne vil kunne åbne krypterede e-mail efter 31. oktober 2023, vil de holde op med at virke, når de udløber 3 år efter udstedelsen. Da de ikke kan genudstedes, skal den faktor selvfølgelig også overvejes, når det handler om backup. Derfor må backup til dokumentation absolut tilrådes. Fx kan en løsning være at gemme krypterede e-mails i PDF-format inden 31. oktober 2023.

Spørgsmål

Poul-Louis Bøving Larsen

Kommunikationskonsulent -

9282 3887