Når kulturen banker på

LOS – landsorganisationen for sociale tilbud er taget på Folkemøde med missionen om at lytte, lære og tage noget med hjem. Eftertanker er essensen af debatten. ”Kulturen som social medspiller”. Illustrationen er en gave til Mette Bock.

Børn og unge

17. juni 2018

Af Anja Dhyrbye

Når kulturen banker på
Vores største kulturinstitutioner er en del af kernevelfærden. Folkebibliotekerne og museerne er med til at tage vare på vores fælles kulturarv. Det er en verden for sig, som tilbyder meningsfuld forstyrrelse. For kunsten kan flytte rundt på vores forestillinger om verden. Den kan bevæge os og give os nye måder at udtrykke os på, såfremt vi rent faktisk møder kulturen.

Det kræver en særlig indsats af vores kulturinstitutioner at rumme og indfange de socialt udsatte. For det menneske, hvor det handler om at holde sammen på sig selv og håndtere kaos rækker en åben dør i en fjern bygning ikke langt.

… Hvem der?
Men hvem skal egentlig komme til hvem? Hvem skal invitere, og hvem skal være gæsten? Og skal man overhovedet inviteres eller være en tiltrængt forstyrrelse? Hvis borgerne fra det specialiserede socialområde tilbud skal have glæde af kulturinstitutionernes tilbud fordrer det, at begge parter er parate til at flytte sig.

Kulturen skal ud af bygningerne, og de sociale tilbud skal omfavne kulturen som en ressource i deres pædagogiske arbejde. Kulturinstitutioner skal turde at stille sig til rådighed og betræde et ukendt rum, hvor de måske møder borgerne, der hvor de bor? Men det kalder også på ændringer af de kulturpolitiske målsætninger og allokering af ressourcer, som kan løfte visionen.

Alle er eksperter
De socialt udsatte er på godt og ondt oftest rige på en kompleks livshistorie, som kan forløses og bringes i spil…

Læs hele artiklen på Denoffentlige.dk