Ny direktør med fokus på samskabelse

I dag sætter 52-årige Mads Roke Clausen sig i direktørstolen hos LOS – Landsorganisationen for ikke-offentlige sociale tilbud. Den første og vigtigste opgave for den nye direktør bliver at understøtte LOS’ bevægelse mod at blive en samskabende organisation.

3. maj 2021

Af LOS

Med Mads Roke Clausen har LOS fået en af landets førende specialister i samskabelse: At få civilsamfund, offentlige- og private aktører til at stå tættere sammen om at skabe nye velfærdsløsninger til gavn for borgerne. Mads Roke Clausen kommer med erfaring som formand for Frivilligrådet og Mødrehjælpen, hvor samskabelse har stået højt på dagsordenen.

Samskabelse, dialog og fællesskab som pejlemærker

Bestyrelsesformand for LOS, Susan Knage Møller fortæller, at netop samskabelse er helt centralt i den videre udvikling af organisationen og dennes medlemsvirksomheder:

”Vi skal simpelthen stå ved det, der gør os særlige, og som er en del af vores medlemmers dna, nemlig fællesskabet. Hvis vi formår at samarbejde mere og bedre – og skaber nye velfærdsløsninger sammen – så opstår der noget, som har endnu større kvalitet, og som kan noget alene i kraft af at være opstået ud af samarbejdet. Derfor bliver Mads’ vigtigste opgave også at få skabt rum og dialog i hele organisationen til at få os videre af den vej.”

En stærk brancheorganisation

Oven på et år uden direktør bliver Mads Roke Clausens første opgave altså at stå i spidsen for en dialog mellem medlemmer, bestyrelse og sekretariatet, der skal sikre udvikling og vækst blandt medlemsvirksomhederne samt manifestere LOS’ position som en stærk, innovativ og væsentlig brancheorganisation.

LOS har de senere år gennemgået en transformation fra at være en samarbejdende organisation til på den lange bane at blive en samskabende organisation. Disse takter er allerede søsat, blandt andet ved en tænketank for kollektiv velfærd, der startede op i 2019.

Det fortæller Susan Knage Møller og understreger, at det er den transformation som Mads Roke Clausens for alvor skal sætte skub i:

”Når medlemmernes virkelighed er tæt på og med til at definere organisationen, giver det en bedre forandringsevne – dvs. evnen til at håndtere planlagte og uplanlagte forandringer på en kompetent måde. Når vi som organisation hurtigt og fleksibelt kan tilpasse os, når medlemmernes vilkår og virkelighed ændrer sig, giver det samtidig stærke forudsætninger for en økonomi i balance og vækst. Det bliver den nye direktørs vigtigste opgave at sikre.”

De bedste rammer og velfærdsløsninger for mennesker i sårbare og udsatte positioner

Selv glæder Mads Roke Clausen sig til at tage fat på arbejdet:

”Jeg glæder mig helt utroligt til at komme i gang og til sammen med sekretariatet, bestyrelsen og medlemsvirksomhederne at styrke dialogen om, hvordan vi sammen kan vedblive med at skabe de bedste rammer og velfærdsløsninger for mennesker i udsatte og sårbare positioner.”

For yderligere oplysninger
Poul-Louis Larsen, kommunikationskonsulent. Tlf. +45 92 82 38 87 /pbl@los.dk

Download pressefoto (pressefoto krediteres fotograf Camilla Hey)

Om Mads Roke Clausen

PhD Fellow, RUC, London School of Economics, formand, Frivilligrådet, bestyrelsesmedlem, Bikubenfonden, Liljeborgfonden. Mads Roke Clausen er fra 1. februar 2018 formand for Frivilligrådet samt PhD Fellow på Roskilde Universitet. Han er tidligere direktør for Fonden Mødrehjælpen. Før det, var han ansat i Arbejdsministeriet (1998-02). Han har desuden været ansat i Socialministeriet (1995-96), hvor han bidrog til Betænkning om Frivilligt Socialt Arbejde hos Terkel Andersen-udvalget.

OM LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde. LOS´ medlemmer er private botilbud, opholdssteder, skoler og andre private sociale tilbud. Organisationen arbejder for, at medlemsvirksomheder er veldrevne pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og understøtter professionalisme, faglighed og engagement inden for det specialiserede socialområde. LOS arbejder for at styrke medlemsvirksomhedernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.