Ny fremgangsmåde ved klage over afgørelser vedr. afslag på indgåelse af kvalitetsaftaler

LOS afventer ny vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

13. juni 2024

Af LOS

Ved LOS’ seneste skolenetværksmøde om kvalitetsaftaler blev fremgangsmåden ved klager over afgørelser vedr. afslag på indgåelse af kvalitetsaftaler drøftet.

Efterfølgende sendte LOS sendte den 15. april en henvendelse til Ankestyrelsen, hvori LOS anmodede Ankestyrelsen om at give eventuelle klager over beliggenhedskommunens afgørelse vedr. afslag på at indgå kvalitetsaftale opsættende virkning. Derudover anmodede LOS Ankestyrelsen om at hastebehandle denne type sager.

Ankestyrelsen har efterfølgende videresendt LOS’ henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som den 7. juni 2024 har sendt svar til LOS. I svaret til LOS skriver STUK, at STUK har fejlinformeret vedrørende klageadgangen til Ankestyrelsen. En fejl som STUK er blevet bekendt med i forbindelse med LOS’ henvendelse til Ankestyrelsen.

STUK skriver i sin henvendelse til LOS, at det ikke er Ankestyrelsen, som kan behandle disse sager, og at STUK har rettet dette på deres hjemmeside. LOS afventer derfor på nuværende tidspunkt en ny klagevejledning fra STUK, som vi i LOS kommunikerer ud, når vi har den.

Har I spørgsmål eller andet vedrørende dette, kan I kontakte jurist Alberte Mira på e-mail: ami@los.dk eller på telefon 9215 5101.