Nyhed: Bestyrelsesuddannelse i 2023

I 2023 starter LOS, sammen med Københavns Professionshøjskole, en bestyrelsesuddannelse for alle bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud. OBS: Tilmeldingen til vintersemestret er udsolgt. Vi udbyder uddannelsen igen til efteråret 2023. Datoer er på vej.

Kurser & Arrangementer

16. maj 2022

Af LOS

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud – også for ledere

Samarbejdet mellem ledere og bestyrelser på sociale tilbud bliver disse år mere og mere vigtig – både på grund af ændret lovgivning og fordi der hviler et stort præstationspres på lederne af sociale tilbud. Derfor er der i stigende grad brug for bestyrelserne til faglig sparring, langsigtet strategisk tænkning og udvikling af de sociale tilbud.

Uddannelsen er relevant for dig, der ønsker at blive klædt på med ny viden og kompetencer til at træffe beslutninger og til arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af dit sociale tilbuds kerneopgave. På kurset vil du også blive opdateret på den nye lovgivning på socialområdet om bestyrelses-sammensætning.

Uddannelsen er praktisk orienteret – hvor ideen er, at du hele tiden vil kunne perspektivere og arbejde med det, du lærer, i forhold til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud.

Som en del af undervisningen vil du således kunne arbejde med det udviklingspotentiale, der er på dit sociale tilbud, så du både har mulighed for at udføre værdiskabende bestyrelsesarbejde på dit tilbud, samtidig med at du tager uddannelsen.

 

På uddannelsen lærer du blandt andet om:

 • Socialområdets aktuelle – og kommende – udfordringer og muligheder
 • Bestyrelsesansvar og ledelse af sociale virksomheder – herunder den fremtidige rolle, hvad ligger der i ”Ansvarsbegrebet” og praktisk bestyrelsesarbejde?
 • Ejerformer og ny lovgivning på socialområdet om bestyrelsessammensætning mv.
 • Håndtering af konflikter og det gode og effektive samarbejde
 • Kvalitet på sociale tilbud: Kvalitetsmodel, tilsynsmodel, mv.
 • Strategisk ledelse, kvalitetsstyring og dataindsamling
 • Kvalitet i beslutningstagning og dens processer (beslutningsteori, etik, datasans)
 • Kommunikation, ”det gode brand”, krisekommunikation, mv.

 

Hvad får du ud af bestyrelsesuddannelsen?

 • Klarhed over hvilken rolle og opgaver bestyrelsesmedlemmer har indenfor private sociale tilbud
 • Kompetencer til at stille de rigtige spørgsmål til lederen/det sociale tilbud
 • Kompetencer til at analysere informationer og data, som du modtager
 • Kompetencer til at stille relevante krav til de informationer og data, som du har brug for, for at kunne fungere som bestyrelsesmedlem og derved tage ansvar på dig som overordnet ledelse af et socialt tilbud
 • Viden om ny lovgivning på socialområdet, angående bestyrelsessammensætning mv.
 • Styrket netværk med andre bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud

 

Hvor og hvornår?

Bestyrelsesuddannelsen starter op i begyndelsen af 2023. Datoerne er:

 • Opstartsweekend (fysisk fremmøde på KP i København) – fredag 20. januar og lørdag 21. januar
 • 4 Onsdage fra 17-21 (online):  1. februar, 8. februar, 1. marts, 15. marts
 • Sidste undervisningsdag (fysisk fremmøde på KP i København) – lørdag 25. marts
 • Eksamen (online): 19. april

Undervisningen vil primært foregå online, men der vil både til start og slut på uddannelsen være fysiske undervisningsdage på Professionshøjskolen, Tagensvej 18, 2200 København N. I forbindelsen med den online undervisning vil der desuden være mulighed for at mødes fysisk og arbejde sammen med andre deltagere, der bor i geografisk nærhed af dig.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig, online eksamen.

 

Undervisere, ECTS-point og adgangskrav

Undervisningen på uddannelsen vil både varetages af undervisere fra Københavns Professionshøjskole, en række af LOS’ faglige og juridiske konsulenter, samt en ekstern revisor.

Uddannelsen er kompetencegivende med 5 ECTS-point.

Adgangskravet er en kort, videregående uddannelse.

 

Tilmelding og priser

Tilmelding til vintersemestret skal ske senest 1. december via Professionshøjskolens side – via dette link

 • Pris per person for LOS-medlemmer: 11.000,- (13.000,- betales hos KP ved tilmelding, hvorefter LOS tilbagebetaler 2.000,- til medlemmet)
 • Pris per person for ikke-medlemmer: 13.000,-

OBS: Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at aflyse kurset.