Nyt fra området

Relevant information om det sociale område

Information fra Tilbudsportalen om bl.a. budget 2020

Information til private tilbud om budget 2020

Sådan opretter du tilbud på Tilbudsportalen

Vejledning ang. specifikke oplysninger på Tilbudsportalen

Vejledning i indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen

Fremskrivningsprocent 2020

Fremskrivningsprocenten er 2,6 procent jf. KL’s skema, som fremgår af linket nedenfor.

https://www.kl.dk/media/20830/pl-skema-september-2019.pdf

Utilsigtede hændelser

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning, der skal gøre det lettere for risikomanagers og sagsbehandlere at bruge Dansk Patientsikkerhedsdatabase til at behandle de utilsigtede hændelser.

Brugervejledning

Faktaark på socialområdet

KL har netop udsendt et faktaark, hvor du kan læse fakta om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde. Eksempelvis leverer kommunen mere specialiseret hjælp til flere:

  • Over 67.000 voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer modtager hjælp
  • Kommunerne hjælper flere: Fra 2014 til 2017 er der sket en stigning på 12,9 procent i antallet af borgere, der modtager hjælp fra 59.610 til 67.288 personer
  • Der er sket en stigning i antallet af modtagere af hjælp inden for alle målgrupper, men der er især flere borgere med kognitive forstyrrelser og psykiske problemstillinger, der får hjælp i dag
  • Der er især sket en stigning i tildelingen af socialpædagogisk bistand til borgerne

Fakta om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde

Fokus på overgreb – Socialstyrelsen tilbyder opkvalificering til anbringelsesområdet

Socialstyrelsen har forskellige tilbud, som alle har til formål at opkvalificere medarbejdere og ledere på anbringelsesområdet i at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Alle tilbud er gratis.

Læs mere om tilbuddene

Ny undersøgelse fra Børnerådet, kortlægger de unges fritid og liv uden for skolen.

Ifølge de unge selv er det gode fritidsliv kendetegnet ved nære sociale relationer til venner og familie, tid og frihed til at gøre, hvad de har lyst til, og fritidsaktiviteter og sport. Manglen på disse faktorer er samtidig det, der kendetegner det dårlige fritidsliv.

Læs mere om undersøgelsen

Indsendelse af årsbudgetter og andre økonomioplysninger

Orientering om forpligtelsen til at indsende årsbudgetter og andre økonomioplysninger

Undervisningsministeriet – Rapport januar 2019

STU Benchmarkanalyse

STU Best practice

Ny spørgeskemaundersøgelse om det sundhedsfaglige tilsyn

Blandt sundhedspersonalet på landets sygehuse, bosteder og andre behandlingssteder er der stor tilfredshed med de tilsynsbesøg, de har haft fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs om undersøgelsen

Vold og trusler på botilbud

Rapport fra Institut for menneskerettigheder 

Handicapkonference

Den 24. april 2019 afholder Socialstyrelsen og COK for tredje gang en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Program og tilmelding

www.medicinudenskade.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerede 20. december 2019 en fælles hjemmeside, som skal understøtte indsatsen for at nedbringe antallet af medicinskader.

Medicin uden skade har til formål at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark og dermed øge patientsikkerheden ved medicinering. Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer i fællesskab indsatsen, som har bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. www.medicinudenskade.dk 

Socialpolitisk Redegørelse 2018

Den 14. december 2018 offentliggjorde Børne- og Socialministeriet Socialpolitisk Redegørelse 2018. Rammen for Socialpolitisk Redegørelse er en samlet opfølgning på regeringens 10 mål for social mobilitet, der tager sigte på, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte.

Socialpolitisk Redegørelse 2018