Tema

Personlig og faglig ledelse – for ledere

I LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud - oplever vi, at der stilles høje krav til ledere af specialiserede sociale tilbud. Der skal navigeres i et krydsfelt mellem lovgivning, pædagogisk faglig viden, ledelse af personale samt takstfastsættelse ift. borgere og meget mere. Det kan være en svær balance, og hvis man halter med noget af det, kan det være årsag til mange ekstra udfordringer.

Du kan nu tage et ledelseskursus, der er specielt udviklet til dig, der er leder eller kommende leder af botilbud, opholdssteder, dagtilbud eller lignende. Du sikrer du, at dit faglige og personlige lederskab bliver styrket, så du bliver bedre rustet til at håndtere opgaven.

Kurset er et samarbejde mellem LOS og Professionshøjskolen UCN, og det forløber d. 16.-18. september 2019 + 14.-15. november 2019.

Hvordan virker du som leder?

De to undervisere fra Professionshøjskolen UCN, Malene Winther og Lotte Emilia Hansen, er begge kompetente og erfarne ledelses- og organisationskonsulenter. Malene og Lotte vil stå i spidsen for at lave en NEO-PI-R profil af dig individuelt, som dermed skal bruges igennem hele kursusforløbet for at finde frem til din personlige ledelsesstil.

En NEO-PI-R-test er et professionelt værktøj, der sætter fokus på, hvordan du virker på mennesker omkring dig. Gennem en analyse og udforskning af din NEO Pi-R-profil kan underviserne stille skarpt på, hvor du personligheds- og adfærdsmæssigt afskiller dig fra andre samt belyse og udforske de relationsmønstre, potentielle konfliktmønstre og potentialer, der hænger sammen med din helt specifikke måde at agere professionelt på.

Kursus med vigtige emner for din hverdag

Vi sætter fokus på de punkter, som vi ved, er betydningsfulde for Socialtilsynene og for jeres drift.

Fagkonsulent i LOS, Sanne Canzanella Rantanen kommer til at stå for undervisning i resultatdokumentation. Undervisningen om resultatdokumentation vil primært handle om, hvordan systematisk og klar dokumentation af borgerens udvikling og resultaterne af den faglige indsats vil synliggøre, hvorvidt man opnår de mål, som er opstillet i samarbejde med borgeren.

Mange specialiserede sociale tilbud oplever desuden, at forhandlinger med kommunen kan være en svær størrelse. Derfor vil Sanne også undervise i forhandlingsteknikker, hvor indsatsen, behovet og taksten sættes i forhold til hinanden.

Som et specialiseret socialt tilbud, er man under service- og voksenansvarsloven, og som en del af kurset vil jurist i LOS, Jesper Koni Gravesen fortælle om de regler, der vedrører magtanvendelser over for børn/unge og voksne. Jesper vil italesætte de gråzoner og dagligdagsdilemmaer, som finder sted i hverdagen.

Tilmelding

Se mere på los.nemtilmeld.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fagkonsulent i LOS, Charlotte Varberg: chv@los.dk, tlf.: 3073 9295.